In augustus zijn Dutch Realty II B.V., Dutch Realty II C.V., Stichting DR II en Prisna B.V. bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage failliet verklaard.

Dutch Realty II B.V., Dutch Realty II C.V., Stichting DR II

Op 4 augustus 2015 zijn door de Rechtbank Den Haag de faillissementen uitgesproken van Dutch Realty II B.V., Dutch Realty II C.V. en Stichting DR II. Mr. drs. M.M. (Martijn) Hoving is daarbij tot curator aangesteld. De activiteiten van de vennootschappen bestaan uit de belegging in en verhuur van commercieel vastgoed. Er is geen personeel in dienst.

De vastgoedportefeuille betreft een aantal winkelpanden in Zeeland. De curator heeft het plan met de exploitatie hiervan door te gaan tot het moment dat de panden worden geveild. Er spelen op dit moment verschillende kwesties. De curator geeft hierover de nodige informatie in zijn eerste faillissementsverslag.

Prisna B.V.

Op 11 augustus 2015 is het faillissement van Prisna B.V. uitgesproken. Mr. H.J. (Harjo) Bakker is daarbij tot curator aangesteld. 

Prisna B.V. (PRoduct ISolation from Nature) was gevestigd op het Leiden Bio Science Park. Prisna B.V. verzorgde de overname van  bio-processing voor onder andere de farmaceutische, voedsel-, cosmetica- en agrochemische industrie. De onderneming is door een professor van de afdeling Farmacognosie van de Universiteit Leiden opgezet als een consortium van verschillende onafhankelijke Nederlandse onderzoeksondernemingen.

Er vindt geen doorstart van de plaats. De vier werknemers van Prisna B.V. is het ontslag aangezegd. Op dit moment is mr. Harjo Bakker bezig met het verkopen van de activa en de incasso van debiteuren.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.