Op 20 oktober 2020 is Gaspare Culinair B.V. in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. Marco Anink tot curator. Gaspare Culinair B.V.. exploiteerde een Italiaans restaurant in de binnenstad van Leiden.

Het restaurant was, mede gelet op de gevolgen van het coronavirus, inmiddels al enige tijd gesloten. De curator zal dit en de verdere achtergronden van het faillissement nader onderzoeken.

Openbare verslagen

Als u op de hoogte wilt blijven van de stand van zaken in het faillissement, dan kunt u de openbare verslagen raadplegen. Deze openbare verslagen worden periodiek door de curator bij de rechtbank ingediend en zijn te vinden op: http://insolventies.rechtspraak.nl/