Op 1 januari 2018 is de beperkte gemeenschap van goederen in werking getreden. Het nieuwe uitgangspunt is: ‘Alles wat privé is, moet ook privé blijven’. Alles wat je voor het huwelijk had, blijft van jou en alles wat je tijdens het huwelijk opbouwt, is van jullie samen. Ben je getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen? Dan is het dus ontzettend belangrijk om voor en tijdens het huwelijk goed op te schrijven én bij te houden wat van jou is. Anders gezegd: het is de bedoeling dat je beschikt over een ‘huishoudboekje’ waarin het privévermogen van jullie beiden en het gemeenschappelijk vermogen goed gescheiden worden gehouden.

Scheiden van vermogens bij beperkte gemeenschap van goederen

Dit nieuwe uitgangspunt rekent wel op een torenhoge inzet. Van jullie wordt verwacht dat jullie boekhouder worden van jullie eigen huwelijk. Wat zijn dan de belangrijkste elementen waar boekhouding over gevoerd moet worden? In het kort komt het erop neer dat je in het ‘huishoudboekje’ goed bijhoudt wat jouw voorhuwelijkse vermogen is, wat jouw voorhuwelijkse schulden zijn en indien van toepassing, wat er geschonken en/of geërfd is en zal worden.

Laat vermogen en schulden bij huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen vastleggen!

Stel, je ontvangt voor het huwelijk een gift van € 50.000,--. Kort na het ontvangen van de gift, treed je in het huwelijk met je partner. Het is zeer belangrijk dat je voor het huwelijk een vermogenslijst opstelt. In deze lijst neem je in ieder geval op welk vermogen en welke schulden voor het huwelijk aanwezig zijn, zoals de ontvangen gift. Een goede boekhouding begint dus vóór het moment dat je elkaar het ‘ja-woord’ geeft en waarbij wordt geadministreerd wat het voorhuwelijkse vermogen en wat de voorhuwelijkse schulden zijn.

‘Huishoudboekje’ continu updaten tijdens huwelijk

De volgende ingewikkelde stap is dat je deze lijst ‘up to date’ houdt tijdens het huwelijk. Dit vereist veel discipline en inzet. Wanneer je tijdens het huwelijk besluit een auto te kopen van de gift die je hebt ontvangen voor het huwelijk, dien je in je administratie op te nemen dat de auto gefinancierd is met privémiddelen. Wat gebeurt er als je gaat scheiden en je niet kunt aantonen dat de auto is gefinancierd met privémiddelen? Dan wordt de auto geacht gemeenschappelijk te zijn. De helft van de waarde van de auto komt dan aan je partner toe.

De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen valt of staat bij een goede administratie. Administreer je tijdens je huwelijk niet goed, dan zullen de verschillende vermogens zich vermengen en zal bij echtscheiding onduidelijk zijn met welk vermogen goederen zijn betaald. Het gevolg daarvan is dat je jouw geïnvesteerde geld kwijt bent. Zorg er daarom goed voor dat je administratie op orde is. Je moet kunnen aantonen wat van wie is. En er moet herleid kunnen worden aan wie een bepaalde schuld of vermogen toebehoort.

Voor wie geldt de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen?

De nieuwe regeling en bijbehorende administratie geldt alleen voor huwelijken of geregistreerde partnerschappen die worden gesloten nadat de wet in werking is getreden, dus vanaf 1 januari 2018. Ben je vóór 1 januari 2018 getrouwd, dan geldt het oude stelsel: de gemeenschap van goederen.

Meer weten over het huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen of over het huwelijksvermogensrecht in zijn algemeen? Onze echtscheidingsadvocaten staan voor je klaar!

Neem gerust contact op met mij of een van de andere echtscheidingsadvocaten. Wij staan je graag te woord.