De afwikkeling van huwelijkse voorwaarden bij een echtscheiding is vaak complex en leidt helaas vaak tot veel discussies. Zeker als het om grote vermogens gaat, als er sprake is van schenkingen en erfenissen, of als één van jullie ondernemer is, komt er veel kijken bij de afwikkeling. Hoe voorkom je dat je verzandt in eindeloze discussies en lange procedures die niet alleen veel tijd en geld kosten, maar ook de relatie tussen jou en je ex-partner verstoren? Mijn advies: mediaton.

We hebben toch huwelijkse voorwaarden opgesteld?

Zelfs als de tekst van de huwelijkse voorwaarden duidelijk is, kan het zijn dat jullie tijdens het huwelijk geen uitvoering hebben gegeven aan de huwelijkse voorwaarden met alle gevolgen van dien. Het is achteraf vaak lastig om te reconstrueren wie wat heeft betaald met welk geld. Je krijgt te maken met:

 • verrekeningsvorderingen,
 • vergoedingsvorderingen, en
 • vorderingen op grond van de kosten huishouding beding.

Hoewel er in de wet en de jurisprudentie een paar belangrijke uitgangspunten zijn opgenomen voor het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden, is het vaak niet eenduidig te bepalen hoe de afwikkeling er exact uit moet komen te zien. Daarnaast blijkt uit de rechtspraak dat het ook vaak grijs gebied is.

Jarenlange procedures over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden

Als de communicatie en de verhoudingen tussen jullie door de echtscheiding verstoord zijn en de emoties hoog oplopen, zorgt dit soms voor jarenlange procedures over de afwikkeling bij de rechtbank, het Hof en soms zelfs de Hoge Raad. Met als resultaat aanzienlijke advocaatkosten, een totaal verstoorde relatie met de ander en een lange periode van onzekerheid en in conflict. 

Zelfs als één van jullie de procedure uiteindelijk wint en er met de figuurlijke “hoofdprijs” vandoor gaat, voelt het toch vaak, gezien alle “schade”, als verlies. Ik hoor met enige regelmaat dat diegene, terugkijkend op het hele proces, vaak spijt heeft en aangeeft dat hij/zij beter al veel eerder een compromis of deal had moeten sluiten. Er overheerst vaak een gevoel van schaamte dat het na zoveel jaar huwelijk en lief en leed met elkaar te hebben gedeeld niet gelukt is om het samen met elkaar op te lossen. 

Mediation een goed alternatief?

Om te voorkomen dat als je gaat scheiden, je jarenlang moet procederen over de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden kun je ook kiezen voor mediation of een overlegscheiding. In mediation of een overlegscheiding is er aandacht voor de achtergronden van de scheiding, de communicatie en het emotionele proces waardoor dit niet meer in de weg staat bij het maken van afspraken. Uiteraard zal de advocaat-mediator je ook uitgebreid juridisch en financieel voorlichten. En dan zul je zien dat je dan vaak heel goed in staat bent om zelf met elkaar te bepalen hoe de afwikkeling er uit moet komen te zien.

In mediation zijn er geen verliezers

In mediation maken we een inventarisatie:

 • van het aanwezige vermogen,
 • van schenkingen en erfenissen, en
 • nagaan hoe het zit met:
  • vergoedingsrechten,
  • verrekeningsvorderingen, en
  • de kosten van de huishouding en de fiscale aspecten.

Voorop staan echter jullie wensen voor de toekomst. Dat wil zeggen: wat ieder van jullie nodig heeft om een goede financiële toekomst tegemoet te gaan. 

In mediation is maatwerk de standaard waardoor jullie zoveel mogelijk krijgen wat je nodig hebt, zonder de bijkomende “schade” van een langdurige gerechtelijke procedure. In mediation zijn er geen verliezers.

Meer weten over huwelijkse voorwaarden en mediation?

Mijn ervaring is dat partners altijd heel goed in staat zijn om met de juiste begeleiding goede afspraken met elkaar te maken over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Ook als je op dit moment niet op heel goede voet met elkaar staat. Wil je weten of mediaton iets voor jou en je ex-partner is? Neem gerust contact met mij op of een van de andere advocaat-mediators