Diverse grote coöperaties als FloraHolland en Campina hebben zogenoemde ledenrekeningen, welke een substantieel kapitaal (kunnen) vertegenwoordigen. Sinds jaar en dag wordt dit kapitaal gebruikt als zekerheid voor financieringen en wordt hierop een (openbaar) pandrecht gevestigd. Maar mag dat eigenlijk wel?

Is verpanding van het kapitaal op de ledenrekening eigenlijk mogelijk?

In de afgelopen paar jaren is in een aantal faillissementen van kwekerijen door curatoren de vraag opgeworpen of verpanding van dit kapitaal wel mogelijk is. De Rechtbank Den Haag oordeelde in een uitspraak uit 2012 dat dit kapitaal niet verpand kan worden. De Rechtbank Amsterdam stelde in een uitspraak uit 2014 het tegenovergestelde en oordeelde dat het kapitaal wel verpand kan worden.

Ook het Gerechtshof Den Haag oordeelde in een zeer recente uitspraak (naar aanleiding van de eerder genoemde uitspraak van de Rechtbank Den Haag) dat wel een pandrecht gevestigd kan worden.

Hiermee lijkt de kous af. Of toch niet?

De Hoge Raad buigt zich nu over de kwestie

Naar verluidt laat de betrokken curator het er niet bij zitten en stapt naar de Hoge Raad. Hij heeft in het kader van de procedure twee hoogleraren geraadpleegd die zich veelvuldig bezig houden met deze materie. Onafhankelijk van elkaar komen deze hoogleraren tot de conclusie dat verpanding niet mogelijk is.

Het is dus afwachten op een definitief oordeel van de Hoge Raad. Tot deze beschikbaar is, blijft het onzeker of een financier zich op de participatiereserve kan verhalen. Let dus op, in het geval ten behoeve van de financier ook een borgstelling in privé is afgegeven, kan dit dus betekenen dat de borgsteller wordt aangesproken!

Is een pandrecht gevestigd op het kapitaal op de ledenrekening?

Is uw onderneming aangesloten bij een coöperatie en wordt u gefinancierd door een bank? Dan is waarschijnlijk (ook) een pandrecht gevestigd op het kapitaal op de ledenrekening. Verkeert uw onderneming in zwaar weer, dan is het zeer van belang om te bepalen of de financier kan worden afgelost. Wilt u hierover advies? Neem gerust contact op met mij of een van de overige insolventierechtspecialisten.