In mijn scheidingspraktijk zie ik de laatste jaren een forse toename van stellen die ongehuwd samenwonen en niets geregeld hebben met betrekking tot hun samenleving en geen samenlevingscontract hebben gesloten. Dit leidt helaas tot vervelende financiële en juridische gevolgen bij het uit elkaar gaan. Denk hierbij aan de situatie dat jullie samen kinderen hebben, samen een woning hebben of in de koopwoning van een van beiden wonen, een inkomensverschil hebben of een vermogensverschil hebben. 

Uit elkaar gaan met kinderen zonder samenlevingscontract

In de praktijk zien we regelmatig dat als er eenmaal kinderen komen, een van de ouders meer zorgtaken op zich neemt, minder gaat werken en minder inkomen heeft. Dit terwijl de andere ouder carrière maakt en steeds meer verdient en ook steeds meer vermogen opbouwt. Als er niets is geregeld, komt de minst verdienende ouder er bij het uit elkaar gaan financieel niet goed uit. Heb je geen samenlevingscontract, dan bestaat er namelijk geen recht op partneralimentatie en er bestaat geen aanspraak op het vermogen van de ander. 

Uit elkaar gaan met koophuis zonder samenlevingscontract

Als jullie samen een woning bezitten, of in de woning van een van jullie beiden wonen, de een meer inbrengt/investeert dan de ander of de een gedurende de relatie meer aflost op de hypotheek, ontstaan er ook problemen bij het uit elkaar gaan als  jullie geen samenlevingscontract hebben. Het is dan namelijk niet vanzelfsprekend dat degene die meer heeft voldaan deze bedragen ook terugkrijgt. Ook spelen er discussies over onder andere het gebruik van de woning, de gebruiksvergoeding, een rentecompensatie en vergoedingsrechten.

Voorkomen is beter dan genezen

Als echtscheidingsadvocaat en mediator worden we pas op het moment van uit elkaar gaan erbij betrokken en zien we wat er tijdens de relatie wellicht eerder en beter geregeld had moeten worden. Het zou goed zijn als stellen al eerder tijdens de relatie zaken vastleggen in een samenlevingscontract zodra zij ongehuwd gaan samenwonen. 

Maar ook stellen die wel gehuwd zijn (al dan niet op huwelijkse voorwaarden) of stellen die wel een samenlevingscontract hebben opgesteld, adviseren we om tijdens de relatie bij een wijziging van omstandigheden de huwelijkse voorwaarden en of het samenlevingscontract te laten checken en zo nodig te wijzigen. 

Voorkomen is immers altijd beter dan genezen. 

Hulp van een advocaat of mediator bij het uit elkaar gaan zonder samenlevingscontract?

Als jullie ongehuwd samenwonen en uit elkaar gaan, dan is bijstand van een advocaat en of mediator niet verplicht en hoef je ook niet langs de rechter. En hoewel sommige stellen denken dat ze het zelf wel kunnen regelen en zo kosten kunnen besparen, blijkt goedkoop echter vaak duurkoop. Gezien bovenstaande situaties, kan het voor ongehuwd samenwonenden, wel heel verstandig zijn om goed advies in te winnen als jullie uit elkaar gaan. Zeker als jullie een koopwoning hebben die een van jullie zal overnemen, moeten afspraken goed op papier worden gezet. Maar ook als jullie kinderen hebben, moet er bij het uit elkaar gaan een ouderschapsplan worden opgesteld. 

Mediation

Uiteraard is in mediation veel bespreekbaar en kunnen er oplossingen worden gezocht, maar daar moeten jullie beiden wel toe bereid zijn. Als dat niet het geval is en de communicatie moeizaam verloopt, dan kom je alsnog uit bij de rechtbank en blijven er alleen maar verliezers achter. Gelukkig zie ik als advocaat familierecht en mediator ook dat ondanks dat dingen ten tijde van de relatie niet goed geregeld zijn, partijen bij het uit elkaar gaan - zeker als er kinderen zijn - wel beiden hun best willen doen om een goede oplossing te bedenken voor beiden.

Meer informatie

Heb je hulp nodig bij het uit elkaar gaan? Wij adviseren je graag en helpen je bij het inzichtelijk maken van jullie situatie en bij het vinden van oplossingen voor onder andere jullie koopwoning, alimentatie en toeslagen. Neem gerust contact op met mij of een van de andere echtscheidingsadvocaten