Als werkgever kunt u op verschillende manieren te maken krijgen met pensioenvraagstukken. Het pensioenakkoord bijvoorbeeld, heeft voor u als ondernemer directe gevolgen. U dient wellicht de pensioenregeling te wijzigen nu op grond van het pensioenakkoord de opbouwpercentages voor pensioen per 1 januari 2015 worden verlaagd en er alleen nog belastingvrij pensioen kan worden opgebouwd over een maximum pensioengevend salaris van € 100.000,= bruto.

Aandacht voor pensioen van werknemers bij fusies en overnames

Ook als u fuseert of een onderneming overneemt, zult u gedegen en zorgvuldig onderzoek moeten doen naar de pensioenaspecten. Zo voorkomt u dat u onaangenaam wordt verrast door achterstallige of latente pensioenverplichtingen, waardoor achteraf alsnog blijkt dat u ‘een kat in de zak hebt gekocht’.

Bent u verplicht zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten?

En wat doet u als u een brief van een bedrijfstakpensioenfonds ontvangt met daarin de mededeling dat uw bedrijf verplicht is zich bij het betreffende pensioenfonds aan te sluiten? En dat u met terugwerkende kracht aanzienlijke premies verschuldigd bent?

Pensioenafspraken met individuele werknemers

Ook kan er een geschil ontstaan over de pensioenregeling met de individuele werknemer. Bijvoorbeeld over welke pensioenafspraken nu eigenlijk zijn gemaakt en of deze al dan niet op correcte wijze worden nagekomen.

Leg pensioenafspraken duidelijk vast

Kortom, pensioenkwesties doen zich vaker voor dan we denken en de hieraan verbonden risico’s worden vaak onderschat. Voorkom dit door pensioenafspraken duidelijk vast te leggen en hierover helder te communiceren.

Heeft u een juridische vraag over pensioen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.