Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Google zoekresultaten niet wereldwijd hoeft te verwijderen wanneer iemand een verzoek doet op basis van het ‘recht om vergeten te worden'.

Het recht op vergetelheid

Het recht om vergeten te worden bestaat sinds de Google/Spain zaak uit 2014. Uit deze zaak blijkt dat wanneer iemand een verzoek indient bij Google tot het verwijderen van zoekresultaten, Google verplicht is een belangenafweging te maken tussen het publieke belang van vrije informatiegaring en het recht op vergetelheid. Met de inwerkingtreding van de AVG is het recht om vergeten te worden ook wettelijk verankerd, namelijk als het recht op gegevenswissing. Op basis van dit recht kunnen betrokkenen aan bijvoorbeeld Google vragen om hun persoonsgegevens te verwijderen.

Wat was het geval: Fransman wil zoekresultaten wereldwijd verwijderen

Een Fransman wilde graag verwijderd worden van Google. Daarom verzocht hij Google over te gaan tot verwijdering van zoekresultaten voor alle domeinnaamextensies van Google, dus niet alleen in Frankrijk, maar wereldwijd.

Google verwijderde de links vervolgens alleen voor de Europese domeinnamen en niet wereldwijd (.com). Dit heeft tot gevolg dat de zoekresultaten nog wel te vinden zijn in landen buiten de EU.

Volgens de Franse privacy autoriteit (CNIL) was dit in strijd met de privacy en legde zij Google een geldboete van € 100.000,- op. Google was het niet eens met het CNIL en ging in beroep tegen de opgelegde boete.

Op 24 september 2019 gaf het Europese Hof antwoord op de vraag of de exploitant van een zoekmachine (zoals Google), wanneer hij ingaat op een verzoek tot verwijdering, verplicht is om deze links te verwijderen op:

  1. alle domeinnamen wereldwijd van de zoekmachine;
  2. de EU-versies van de zoekmachine; of
  3. alleen de versies van de zoekmachine in de lidstaat waar het verzoek tot verwijdering is ingediend.

Besluit van het Europese Hof: Google niet verplicht zoekresultaten wereldwijd te verwijderen

Volgens het Europese Hof brengt het Unierecht (zoals de AVG) geen verplichting met zich mee om de zoekresultaten wereldwijd te verwijderen. Het Unierecht legt de exploitant van een zoekmachine zoals Google echter wel de verplichting op om die links te verwijderen voor alle EU versies van de zoekmachine.

Google kan dus wel verplicht worden om de zoekresultaten te verwijderen binnen de EU, maar niet buiten de EU.

Daarnaast vindt het Europese Hof dat Google maatregelen dient te nemen om te voorkomen dat de zoekresultaten van buiten de EU door internetgebruikers in Europese lidstaten op te vragen zijn of hen op zijn minst ernstig te ontmoedigen om toegang te zoeken tot dergelijke links.

Meer weten over het recht op vergetelheid of hulp nodig bij het indienen van een verzoek hiertoe?

Neem gerust contact met mij op of een van de overige privacyrechtadvocaten van RWV.

Gerelateerde uitspraak

Arrest Hof - 24 september 2019