De horeca mag (tot 22:00 uur) weer open! Eindelijk, want veel horecaondernemers hebben in 2020 en 2021 hun bedrijf amper kunnen exploiteren. Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat horecaondernemers die hun pand huurden, recht hebben op huurkorting; de coronamaatregelen kwalificeren namelijk als ‘onvoorziene omstandigheden’. Maar hoe zit het dan met horecaondernemers met een eigen pand? Hebben zij dan recht op rentekorting?

Hebben horecaondernemer met een eigen pand dan recht op rentekorting?

De coronapandemie heeft natuurlijk ook horecaondernemers die eigenaar zijn van een bedrijfspand financieel geraakt. Rentebetalingen op de voor de aanschaf benodigde financiering lopen immers onverkort door en het krediet kent gewoonlijk zelfs de voorwaarde dat het voor andere zaken niet aangewend mocht worden. Zelfs is het krediet (en de voorwaarden) verstrekt op basis van de verwachte exploitatieresultaten, welke verwachtingen nu bij lange na niet zijn vervuld.

Is ongewijzigde instandhouding van (de hoogte van) de rentebetalingen in het licht van de overheidsmaatregelen dan niet ‘zodanig bezwaarlijk, dat hier in redelijkheid niet aan kan worden vastgehouden’? Zo ja, dan zouden ook horecaondernemers met een pand in eigendom aanspraak kunnen maken op ‘rentekorting’. Sterker: je zou zelfs kunnen stellen dat er anders verstoring van de concurrentie tussen verschillende horecaondernemers optreedt.

En hoe zit het met het ondernemersrisico?

De coronamaatregelenmaatregelen vanuit de overheid zijn niet gericht op de marktomstandigheden, maar op de volksgezondheid. Dat is toch geen ondernemersrisico? De Hoge Raad heeft met haar oordeel in ieder geval voor huurders het signaal afgegeven dat het ondernemersrisico niet zo ver reikt. En daarmee wellicht de deur geopend voor andere (horeca)ondernemers die óók zijn getroffen door de coronapandemie. Maar wie zijn gelijk wil krijgen, zal het wel moeten halen.

Ben jij als horecaondernemer ook getroffen door de coronamaatregelen en wil je weten of je recht hebt op rentekorting?

Heb je te maken met een omzetdaling als gevolg van de coronamaatregelen en biedt jouw tegenpartij geen bewegingsruimte? Neem gerust contact op met mij of een van de andere financieel recht advocaten of vastgoedadvocaten. Wij helpen je graag verder.