Een retentierecht wordt in veel bedrijfstakken gebruikt als zekerheid. Zo zal een garage pas een auto afgeven als de rekening is betaald.

Belangrijk bij een retentierecht is dat degene die zich daarop beroept de zaak daadwerkelijk in zijn macht heeft. Zonder macht geen retentierecht. Afgeven van de zaak onder een betalingstoezegging is dus niet verstandig, omdat daarmee het retentierecht wordt verspeeld.

Wat veel mensen niet weten is dat een retentierecht in geval van een faillissement in de meeste gevallen weinig waard is. Een curator kan namelijk op grond van de Faillissementswet de betreffende zaak opeisen en verkopen. In dat geval behoudt degene die een retentierecht heeft wel zijn voorrang op de opbrengst.

Meebetalen aan faillissementskosten

Niets aan de hand dus, zou u kunnen denken, de opbrengst komt dan toch bij de partij met het retentierecht terecht. Zo eenvoudig ligt het echter niet. De partij met een retentierecht moet namelijk meebetalen aan 'de omslag van de faillissementskosten'. Algemene faillissementskosten zijn alle kosten die in het belang van het faillissement zijn gemaakt en zijn naast het salaris van de curator ook -kortweg- alle vorderingen die eerst uit de boedel moeten worden betaald (de zogenoemde boedelschulden). Over wat precies boedelschulden zijn, valt een boek vol te schrijven. Hierop zal ik een andere keer terugkomen. Het belangrijkst om te weten is dat deze kosten - en dus ook de omslag- enorm kunnen oplopen. Er zijn veel voorbeelden van omslagen hoger dan 90%!

Stel een termijn

Mocht u een retentierecht hebben en de debiteur is failliet, is er dan een mogelijkheid om zelf het heft in handen te nemen? Ja, het is namelijk mogelijk om de curator een redelijke termijn te stellen waarin hij de zaken al dan niet moet opeisen. Meestal zal een week een redelijke termijn zijn. Indien de curator deze termijn laat verlopen, kan degene met het retentierecht de zaken te gelde maken op dezelfde wijze als een bank dat doet als zij een recht van hypotheek heeft.

Andere zekerheden

Vaak leveren andere zekerheden als pandrechten, hypotheekrechten of een borgstelling meer op. Laat u dan ook goed adviseren.

De insolventierechtadvocaten - zij treden ook regelmatig op als curator in faillissementen - zijn bij uitstek geschikt om u daarover te adviseren.