Goodwill is de meerwaarde van een onderneming wat niet direct toewijsbaar is aan de activa