Op 21 september 2021 is STI-Property Improvement B.V. in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. M.F.J. Anink tot curator. STI-Property Improvement B.V. exploiteerde een bouwbedrijf, specifiek gericht op de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. De bedrijfsvoering van de onderneming is gestaakt door de curator.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.

Openbare verslagen

Als u op de hoogte wilt blijven van de stand van zaken in het faillissement, dan kunt u de openbare verslagen raadplegen. Deze openbare verslagen worden periodiek door de curator bij de rechtbank ingediend en zijn te vinden op: http://insolventies.rechtspraak.nl/