Op 1 februari 2022 is Van Uitert Transport B.V. in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. K. Verheij tot curator. Van Uitert Transport B.V. exploiteerde een transportbedrijf gericht op het vervoer van goederen over de weg.

De bedrijfsvoering van de onderneming was inmiddels gestaakt. De curator zal dit en de verdere achtergronden van het faillissement nader onderzoeken.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met onze faillissementsadministratie.

Openbare verslagen

Als je op de hoogte wilt blijven van de stand van zaken in het faillissement, dan kun je de openbare verslagen raadplegen. Deze openbare verslagen worden periodiek door de curator bij de rechtbank ingediend en zijn te vinden op: http://insolventies.rechtspraak.nl/