In december 2013 schreef ik een artikel over verpandingsverboden. In het artikel gaf ik aan dat verpandingsverboden (en overdrachtsverboden) verreikende gevolgen kunnen hebben voor u als financier. Het komt namelijk vaak genoeg voor dat u meent dat er een relevante debiteurenportefeuille in onderpand is gegeven, maar dat uiteindelijk blijkt dat dit door het verpandings-/overdrachtsverbod niet het geval is.

Goederenrechtelijke werking

Vanuit de kant van de financiers (met name bancaire instellingen) is reeds langer kritiek geweest op het feit dat overdrachtsbedingen niet alleen werking hebben tussen de contractspartijen (de zogenoemde obligatoire werking), maar ook werking hebben ten aanzien van derden, zoals financiers (de zogenoemde goederenrechtelijke werking).

De Hoge Raad spreekt zich uit over overdrachtsverboden

De Hoge Raad heeft op 21 maart jl. (ECLI:NL:HR:2014:682) een zeer relevante uitspraak over de uitleg van overdrachtsverboden gedaan. De Hoge Raad heeft bepaald dat bij de uitleg van bedingen, die de overdraagbaarheid van een vorderingsrecht uitsluiten, in beginsel moet worden aangenomen dat zij slechts tussen partijen werken, tenzij uit de – naar objectieve maatstaven uit te leggen – formulering van het beding blijkt dat daarmee goederenrechtelijke werking is beoogd.

Wanneer is er sprake van goederenrechtelijke werking?

De Hoge Raad heeft hiermee nog niet het laatste woord gezegd: er is nog niet aangegeven wanneer wel of geen sprake is van goederenrechtelijke werking. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar een hof om deze vraag in deze casus te beantwoorden. Na deze uitspraak zal een en ander duidelijker worden.

Hoe dan ook: met deze uitspraak zijn de scherpste kanten van overdrachts- en verpandingsverboden uit (inkoop)voorwaarden afgesleten en zal u als financier minder snel voor verrassingen komen te staan.

Meer informatie?

De specialisten van onze insolventierechtsectie hebben diepgaande kennis van deze materie en kunnen financiers, maar ook schuldenaren helpen bij het inrichten én beperken van de risico's. Heeft u vragen, neem gerust contact op met mij of een van de andere insolventierechtspecialisten.