VVE

Als je een huis koopt op eigen grond waarop je alleen zelf woont, heb je met niemand iets te maken. In een appartementencomplex is dat echter anders. Zo heeft ook de bewoner op de begane grond belang bij een dak op het appartement, heeft iedereen belang bij een lift en woont iedereen gezamenlijk op de gemeenschappelijke grond. 

Afspraken maken

Kenmerk van het appartementsrecht is dat je een privégedeelte hebt en dat een deel van het gebouw bestaat uit gemeenschappelijke gedeelten waarvan iedereen gebruik maakt. Er moeten daarom afspraken worden gemaakt over het gebruik, de kosten en de investeringen die nodig zijn om het gebouw op peil te houden. 

Splitsingsakte en reglementen

De meeste afspraken zijn al geregeld in de notariële akte waarbij het appartement is opgericht. Daarnaast gelden vaak standaard reglementen, waarin is beschreven wat behoort tot de privégedeelten en wat behoort tot de gemeenschappelijke gedeelten. Verder wordt daarin geregeld hoe het stemrecht in de Vereniging van Eigenaren is verdeeld en wie moet bijdragen aan welke kosten. Tegenwoordig is ook van groot belang dat wordt gespaard voor toekomstige investeringen. Ten slotte is er vaak nog een huishoudelijk reglement waarin is vastgelegd wat wel en wat niet mag aan bijvoorbeeld huisdieren of het leggen van harde vloeren.  

Al deze regels kunnen, zeker in samenhang, behoorlijk gecompliceerd zijn. 

Wat kunnen onze vastgoed advocaten voor jou betekenen?

RWV Advocaten kan op grond van alle notariële stukken snel en vakkundig adviseren over geschillen die ontstaan tussen Verenigingen van Eigenaren en appartementseigenaren. Indien nodig kunnen wij ook procederen voor of tegen Verenigingen van Eigenaren. Onze ervaring leert dat het voor leken soms ingewikkeld is om alle regeltjes te doorgronden. Ons advies kan helpen om te voorkomen dat een geschil uit de hand loopt. Graag staan wij je bij voor alle vragen over appartementen.

misschien ook interessant voor jou?