Een belangrijke eigenschap is dat zakelijke rechten tegenover iedereen kunnen worden gehandhaafd. Dit in tegenstelling tot overeenkomsten, die alleen de partijen bindt die de overeenkomst hebben gesloten.

Verder is het tijdstip van vestiging van een zakelijk recht van belang voor de rangorde van meerdere rechten op hetzelfde goed. Het oudste recht heeft voorrang, zoals in het geval dat op een perceel erfpacht wordt gevestigd, nadat al eerder een erfdienstbaarheid, bijvoorbeeld het recht van overpad, op datzelfde perceel was gevestigd.

Wat kunnen onze vastgoed advocaten voor jou betekenen?

Over de omvang en uitoefening van een zakelijk recht kan soms discussie ontstaan. Zakelijke rechten kunnen ook ontstaan door verjaring. Wij kunnen je helpen om jouw positie in die geschillen te bepalen. Desgewenst kunnen wij voor je procederen.

Retentierecht

In het kader van aannemingsovereenkomsten adviseren wij ook over retentierecht. Als je als aannemer geld te vorderen hebt van de opdrachtgever, kun je onder omstandigheden weigeren de feitelijke macht af te staan aan de eigenaar, totdat je wordt betaald. Dit recht kan soms ook worden ingeroepen tegen derden met een ouder recht, zoals de hypotheekhouder. Dit is een zeer sterk recht om betaling af te dwingen. Ook daarin kunnen wij adviseren.  

misschien ook interessant voor jou?