Met ingang van 1 januari 2023 treedt de energielabel C-verplichting voor kantoren in werking. Deze plicht volgt uit het energieakkoord en het klimaatakkoord.

Uit onderzoek blijkt dat veel kantoren tot op heden nog niet voldoen aan de energielabel C verplichting. Maar vanaf 1 januari 2023 geldt de keiharde verplichting om hieraan te voldoen. De mogelijke handhavingsmaatregelen gaan zo ver als hoge boetes en zelfs sluiting.

In 2 webinars praten we je bij over deze energielabel C verplichting.

In dit webinar gaan we in op het opnemen van de energielabel C verplichting in huurcontracten. Het is zéér raadzaam om in de huurcontracten die op jouw kantoor, als huurder of verhuurder, van toepassing zijn, voor te sorteren op de Label-C plicht. Hiermee voorkom je in de toekomst mogelijke discussie over de verplichtingen die de Label-plicht met zich meebrengt.

In deel 1 van het webinar gaan we in op regelgeving, de maatregelen en de handhaving van de label plicht.

Wil je meer weten over het energielabel C voor kantoren?
Neem dan contact op met mij of een van de andere vastgoedadvocaten.