MENU

Doorbraak in het Lesbisch Ouderschap
13-12-2013

Op 19 november 2013 is door de Eerste Kamer Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap. De nieuwe wet zal van kracht zijn per 1 april 2014 en houdt in dat het vanaf die tijd ook voor de ‘meemoeder’ mogelijk is om het kind van haar partner bij de gemeente te erkennen.

De maatschappij verandert en wordt moderner

Sinds 2000 is het ook mogelijk dat mensen van gelijk geslacht met elkaar trouwen, een recht dat voor die tijd slechts was weggelegd voor heterostellen. Met de instemming van het genoemde wetsvoorstel is wederom een grote stap gezet op weg naar gelijke rechten.

Indien twee vrouwen met elkaar een kind krijgen wordt slechts de vrouw uit wie het kind geboren is als juridische moeder aangemerkt. Het maakt daarbij niet uit of de vrouwen getrouwd zijn of niet. Sinds 2001 is het mogelijk voor de meemoeder om het kind van haar partner te adopteren, de zogenaamde ‘partneradoptie’. Sinds 2009 kan het verzoek tot adoptie al tijdens de zwangerschap worden ingediend en zal de rechtbank na overlegging van de geboorteakte van het kind de adoptie uitspreken met als gevolg dat de meemoeder met terugwerkende kracht vanaf de geboorte ook als moeder wordt aangemerkt. Nu de adoptie middels een advocaat dient te worden verzocht, brengt dit de nodige kosten met zich mee.

Als een getrouwd heterostel een kind krijgt, is de man van rechtswege de juridisch vader van het kind. Als de ouders niet getrouwd zijn, hoeven de ouders slechts samen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een verzoek tot erkenning van het kind te doen om de man als juridisch vader te laten aanmerken. Een simpele kosteloze handeling.

Meemoeder mag vanaf 1 april kind bij de gemeente erkennen

Vanaf 1 april 2014 zal het ook voor de meemoeder mogelijk zijn om het kind van haar partner bij de gemeente te erkennen. Met deze wijziging worden de juridische gevolgen van het krijgen van een kind binnen een relatie tussen twee vrouwen gelijk aan het krijgen van een kind binnen een heterorelatie.

Hoe de erkenning van deze wetswijziging in het buitenland zal zijn is onduidelijk, mogelijk zullen om die reden ook nog vrouwen kiezen voor een adoptieprocedure. Echter, met de wetswijziging is een grote stap gezet op de weg naar gelijkheid.

Meer informatie?

Heeft u vragen over deze wetswijziging of over adoptie in het algemeen? Neem gerust contact op met mij of een van de andere familierechtspecialisten.

Oorspronkelijk auteur: mr. Machteld Reichmann (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten per 1 december 2015)

Specialismen
Rechtsgebieden
Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV