MENU
swap, renteswap, aanbod Rabobank weigeren

Swap afgesloten? Drie redenen om het aanbod van de Rabobank niet zomaar te accepteren 
07-01-2020

U heeft vier/vijf jaar of langer gewacht. Maar nu heeft de Rabobank u dan eindelijk een aanbod gedaan. Veel van onze klanten leggen dit compensatieaanbod op grond van het Herstelkader aan ons voor, zodat wij kunnen controleren of de aangeboden vergoeding wel juist berekend is. Dit aanbod moet de schade compenseren die u(w onderneming) heeft geleden als gevolg van het door u afgesloten rentederivaat. Sterker nog: diezelfde boerenleenbank heeft u toen waarschijnlijk geadviseerd om die renteswap, of een nog complexer rentederivaat, af te sluiten. En toen de rente vervolgens ging dalen, kon u er niet meer vanaf…

Stand van zaken compensatievoorstellen onder het UHK

Inmiddels heeft de ABN Amro al haar ‘compensatievoorstellen’ onder het UHK verstuurd; de ING, Van Lanschot, Deutsche en de Volksbank hebben hun UHK-traject zelfs al afgerond. De Rabobank had echter veruit de meeste rentederivaten verkocht en moest uiteindelijk 9.000 compensatievoorstellen versturen. Heeft uw onderneming recent ook zo’n compensatievoorstel ontvangen?

Compensatievoorstel van de Rabobank: tekenen bij het kruisje? Of toch maar niet?

In de begeleidende brief verzoekt de Rabobank u het aanbod binnen vier weken voor akkoord te ondertekenen en retour te sturen. Hoe eerder u accordeert, hoe eerder de bank uitbetaalt. Wat de bank u niet vertelt, is dat u feitelijk 13 weken de tijd heeft – en de bank best bereid is om (zelfs bij herhaling) uitstel te verlenen. Er bestaan namelijk diverse goede redenen om niet, althans niet zomaar, te tekenen. Drie voorbeelden:

1. Zijn alle door u afgesloten derivaten wel in het aanbod meegenomen? 

Alle derivaten afgesloten na 1 januari 2005 en nog actief op 1 april 2014, moeten ‘actief’ door de bank worden beoordeeld en gecompenseerd. Derivaten die tot na 1 april 2011 zouden doorlopen, maar voortijdig zijn beëindigd, had u bij de bank moeten aanmelden. Nog niet gedaan? Zo snel mogelijk alsnog doen.

2. Klopt het aangeboden bedrag? Zo nee, wat is het risico van Bindend Advies?

De compensatievoorstellen van de Rabobank bevatten vaak (forse) fouten en zijn nog niet gecontroleerd door een externe accountant. Gaat u nu al akkoord, dan weet u zeker dat die externe accountant het aanbod niet kan verlagen, maar of het dossier nog serieus wordt herbeoordeeld, is ook maar de vraag. U heeft namelijk recht op uw gehele klantdossier, aan de hand waarvan wij die herbeoordeling voor u kunnen verrichten. De daarmee te investeren kosten verdienen zich meestal wel terug.

Heeft de bank een fout gemaakt, dan dienen wij bezwaar in. Verhoogt de bank haar compensatieaanbod niet, dan is het (op diverse onderdelen) mogelijk om Bindend Advies aan te vragen. In dat geval hoeft u het eerder ontvangen voorschot niet terug te betalen, maar bent u al zeker van de aangeboden compensatie – en kan het Bindend Advies slechts leiden tot een hogere compensatie.

3. Weigert u het aanbod, dan behoudt u het recht om naar de rechter te gaan, voor een ‘hogere’ schadevergoeding. Wel moet u dan het voorschot terugbetalen. 

Diverse klanten ontvangen echter een zéér laag aanbod (tot zelfs nihil), omdat de banken conform het UHK eerdere ‘tegemoetkomingen’ op de compensatie in mindering mogen brengen. Dat geldt zelfs voor het ‘buiten invordering stellen’, ook wanneer dat amper met het rentederivaat te maken had. In dat geval kan procederen wel degelijk een optie zijn; de alternatieve compensatie vanuit het UHK is immers sowieso verwaarloosbaar.

Een relevante factor bij procederen is overigens wel de verjaring van uw vordering. Gedurende het UHK-traject is die echter geschorst. Benader ons dan nog voordat u het aanbod afwijst of er 13 weken verstreken zijn…

Het SWAP-team

Wilt u advies over de aangeboden vergoeding conform het UHK-traject? Of wilt u weten of er bij de rechter misschien meer te halen valt? U kunt met al uw vragen terecht bij het SWAP-team van RWV: Matthy van Paridon, Harjo Bakker en Marco Anink. Dit team is gespecialiseerd in rentederivaten, waaronder renteswaps. Het SWAP-team adviseert, procedeert en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Daarnaast begeleidt het SWAP-team diverse klanten bij het UHK-traject en onderhandelen wij met de bank, bijvoorbeeld in het kader van herfinancieringen.

Bekijk de 12 webinars over rentederivaten

Wilt u (nog) meer weten over rentederivaten? We hebben hiertoe ook 12 korte webinars opgenomen. Zo kunt u zelf bepalen welk webinar u wilt zien.

Het eerste webinar is een algemeen webinar. In webinar 2 legt Marco Anink uit waar een rentederivaat en een renteswap voor kunnen zijn en wat zij zouden moeten doen. In webinar 3 tot en met 9 vertelt hij wat de bank u misschien nog niet over uw rentederivaat vertelde. Daarnaast legt hij bij elk risico uit welke schade de rechter kan vergoeden en welke schadevergoeding de compensatieregeling biedt. In webinar 10 en 11 bespreekt Marco deze compensatieregeling van het Uniform Herstelkader, of u recht heeft op een compensatie, of het verstandig is om een voorschot te accepteren en hoe uw compensatievergoeding wordt berekend. Marco sluit in webinar 12 af met een aantal aandachtspunten over verjaring en de klachtplicht. Hierin staat centraal dat u na ontvangst van een aanbod óf een afwijzing, zo snel mogelijk moet beslissen of u alsnog naar de rechter gaat.

De webinars op rij:

 1. Rentederivaten: wat komt er aan de orde?
 2. Wat is een renteswap en wat zijn de haken en ogen daaraan?
 3. Risico 1: opslagverhogingen op de lening 
 4. Risico 2: gevolgen van de negatieve waarde van uw rentederivaat
 5. Risico 3: verborgen provisie
 6. Risico 4: mismatches en overhedges
 7. Risico 5: renteverwachtingen en rentevisies
 8. Risico 6: de extra kredietfaciliteit en de Margin Call
 9. Complexe, ‘gestructureerde’ derivaten 
 10. Komt u in aanmerking voor de compensatieregeling van het UHK?
 11. Moet u een voorschot accepteren? En is uw vergoeding wel juist berekend?
 12. Verjaring en klachtplicht


© 2022 RWV