MENU
Gezag en omgang

Gezag en omgang (buiten huwelijk)

Ook als u niet gehuwd bent (geweest) of geen geregistreerd partnerschap heeft gesloten, kunt u te maken krijgen met de kwesties gezag en omgang.

Ieder kind heeft een vader en een moeder. Als een kind geboren wordt uit een niet-geregistreerde relatie (dus niet uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap) dan heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Op verzoek van beide ouders kan gezamenlijk ouderlijk gezag gevestigd worden. De medewerking van de moeder is daarvoor altijd vereist. Krijgt de vader die niet, dan kan hij op grond van de wet en rechtspraak aan de rechter vragen samen met de moeder belast te worden met het gezag. Hiervoor moet wel vast staan dat hij de vader is van het kind. Dit betekent dat hij het kind als het zijne erkend moet hebben of dat alsnog moet doen (zie 'Vaststelling en ontkenning vaderschap').

Family life biedt uitkomst voor de (groot)ouders zonder gezag

Een ouder zonder gezag heeft recht op omgang als er sprake is van een nauwe persoonlijke band met het kind. In de termen van het Europese hof heet dit "family life". Er is doorgaans al sprake van family life tussen een kind en de biologische ouder als deze aanwezig is geweest bij de geboorte van het kind en daarna op zijn minst serieuze pogingen heeft gedaan om contact te houden met het kind. Als er sprake is van family life kan de ouder zonder gezag dus een verzoek doen om een omgangsregeling vast te stellen. in sommige gevallen komt ook grootouders op basis van “family life” een recht op omgang toe.

Kind heeft ook recht op omgang

De ouder met gezag heeft hoe dan ook recht op contact met het kind. Andersom heeft het kind natuurlijk ook recht op contact met zijn ouder(s) dus het recht op omgang houdt tevens de plicht tot omgang in. Meer informatie over dit onderwerp vindt u bij 'Gezag en omgang'

Gezag en omgang na beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap

Na een scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap moet het gezamenlijk gezag geregeld worden. U bent en blijft immers samen de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en verzorging van een kind. Zij moeten hier over ook met elkaar overleggen als zij uit elkaar zijn. Wat zij hierover afspreken kan neergelegd worden in een ouderschapsplan. Lees hier meer over gezag en omgang na beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Wat kunnen onze advocaten familierecht voor u betekenen?

Onze advocaten familierecht staan u graag en deskundig bij in een eventuele procedure over gezag en omgang.

© 2021 RWV