MENU

Naamrecht

Iedereen heeft een naam. Die kiezen we niet zelf, maar wordt ons gegeven bij geboorte. Het kan voorkomen dat u om bepaalde redenen niet verder door het leven kunt of wilt met uw naam.
In de wet zijn mogelijkheden opgenomen om in bepaalde situaties in de voor- of achternaam wijzigingen aan te brengen.

Tevens kan het voorkomen dat bij de geboorteaangifte een naam verkeerd is opgenomen in de burgerlijke stand. Ook dan is wijziging mogelijk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Gezien de specifieke wetgeving op dit terrein is juridische ondersteuning noodzakelijk bij het verkrijgen van inzicht in uw situatie en de mogelijkheden van de gewenste naamswijziging.
Wij kunnen u helpen bij het voeren van de aangewezen procedures en wij kunnen u adviseren over naamrecht.

© 2020 RWV