MENU

Ouderschapsplan

  Als u gaat scheiden, mogen uw kinderen niet de dupe worden van een juridische strijd tussen u en uw partner. U bent als ouders tegenover uw kinderen en elkaar dan ook verplicht tot het maken van goede en heldere afspraken.

  Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, heeft u sinds 1 maart 2009 de wettelijke verplichting een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan legt u afspraken vast over:

  • de hoofdverblijfplaats van het kind,
  • de verdeling van zorg- en opvoedingstaken,
  • een financiële regeling voor de kosten van opvoeding en verzorging (kinderalimentatie of kinderrekening)
  • de wijze waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke zaken met betrekking tot de kinderen en hun vermogen.

  In een ouderschapsplan kan in principe alles opgenomen worden wat u als ouders over uw kinderen wil afspreken, mits binnen de wettelijke kaders.

  Wat kunnen onze echtscheidingsadvocaten voor u betekenen bij het opstellen van een ouderschapsplan?

  Onze echtscheidingsadvocaten kunnen u hier alles over vertellen en u begeleiden bij het maken van de afspraken. Het is belangrijk om u over de inhoud van een ouderschapsplan goed te laten informeren, omdat een goed ouderschapsplan een stabiele basis is voor de (gezamenlijke) opvoeding na een scheiding.

  Wij streven er naar, mede vanuit onze achtergrond als mediators, om ouders zoveel mogelijk in overleg afspraken over de kinderen te laten maken. Op grond van de wet moet hierbij vooral gekeken worden wat goed is voor de kinderen. Hier zal dan ook door uw mediator met u samen uitvoerige aandacht aan besteed worden.

  Oudere kinderen (12 jaar en ouder) moeten zelf ook in het proces worden betrokken, in ieder geval op het punt van de zorgregeling. Als zij dit wensen, kunnen zij ook een gesprek voeren met de mediator. Mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn om gezamenlijk afspraken te maken, dan behartigen wij uw belangen in een eenzijdig bij de rechtbank aanhangig te maken (echtscheidings)procedure.

  Download ons Stappenplan scheiding

  Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor u een stappenplan om uw relatie stap voor stap af te sluiten. 

  Ouderschapsplan, stappenplan scheiding
  © 2021 RWV