MENU

Ouderschapsplan

Kinderen mogen niet de dupe worden van een juridische strijd tussen scheidende ouders. Ouders zijn tegenover hun kinderen en elkaar dan ook verplicht tot het maken van goede en heldere afspraken.

Wanneer ouders uit elkaar gaan, hebben zij sinds 1 maart 2009 de wettelijke verplichting een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan moeten afspraken vastgelegd worden over:

 • de hoofdverblijfplaats van het kind,
 • de verdeling van zorg- en opvoedingstaken,
 • een financiële regeling voor de kosten van opvoeding en verzorging (kinderalimentatie of kinderrekening)
 • de wijze waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke zaken met betrekking tot de kinderen en hun vermogen.
Stappenplan scheiding

  In een ouderschapsplan kan in principe alles opgenomen worden wat de ouders over hun kinderen willen afspreken, mits binnen de wettelijke kaders.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Onze specialisten kunnen u hier alles over vertellen en u begeleiden bij het maken van de afspraken. Het is belangrijk om u over de inhoud van een ouderschapsplan goed te laten informeren, omdat een goed ouderschapsplan een stabiele basis is voor de (gezamenlijke) opvoeding na een scheiding.

  Wij streven er naar, mede vanuit onze achtergrond als mediators, om ouders zoveel mogelijk in overleg afspraken over de kinderen te laten maken. Op grond van de wet moet hierbij vooral gekeken worden wat goed is voor de kinderen. Hier zal dan ook door uw mediator met u samen uitvoerige aandacht aan besteed worden.

  Oudere kinderen (12 jaar en ouder) moeten zelf ook in het proces worden betrokken, in ieder geval op het punt van de zorgregeling. Indien zij dit wensen, kunnen zij ook een gesprek voeren met de mediator. Mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn om gezamenlijk afspraken te maken, dan behartigen wij uw belangen in een eenzijdig bij de rechtbank aanhangig te maken (echtscheidings)procedure.

  © 2020 RWV