MENU

Pensioenrecht

Pensioen is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. En dat is niet verwonderlijk, want pensioen is voor iedereen van groot van belang. Of het nu gaat om AOW, 'werknemerspensioen' of lijfrentes: pensioen raakt ons allemaal!

Pensioenrecht voor u als particulier

Pensioen wordt vaak als complex gezien en leidt tot veel vraagstukken. Als particulier wilt u weten wat uw rechtspositie is als:

  • u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • u (eerder) met pensioen wil gaan;
  • u een dienstverband aangaat;
  • u wordt ontslagen;
  • u gaat scheiden.

Pensioenrecht voor u als werkgever

Als ondernemer wilt u het pensioen van uw werknemers goed regelen, maar hoe?

  • Ben ik verplicht aan een bedrijfstakpensioenfonds deel te nemen?
  • Kan een bestaande pensioenregeling worden gewijzigd?
  • Moet ik al mijn werknemers dezelfde pensioenregeling aanbieden?

Daarnaast zult u als ondernemer op de hoogte moeten zijn van de pensioenregels in geval van een overgang van uw onderneming en zeer alert zijn op mogelijke pensioenperikelen tijdens het overnametraject.

Ook de problematiek rondom het wettelijk recht op waardeoverdracht kan tot onaangename verrassingen leiden.

Wat kan RWV Advocaten voor u betekenen?

RWV Advocaten behandelt pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht. Daar waar u een vraag heeft over pensioen, daar kan RWV Advocaten u met raad en daad bijstaan.

© 2022 RWV