MENU

Bouwrecht (civielrechtelijk)

RWV Advocaten is bekend met de juridische en de praktische bijzonderheden van het bouwrecht en is vertrouwd met alle aspecten van het bouwproces. RWV Advocaten kan alle vragen en geschillen vanuit de verschillende perspectieven beoordelen, of dit nu vanuit de aannemer, de opdrachtgever, de ontwikkelaar, de architect of de directie voerende partij is.

UAV, AV

Onze advocaten werken dagelijks met de in de bouw gebruikelijke voorwaarden en regelingen, waaronder de UAV, AVA 92 en de diverse garantie-en waarborgregelingen De advies- en procespraktijk vormt een belangrijk onderdeel van hun werkterrein. Onze advocaten adviseren op het gebied van het bouwrecht en procederen veelvuldig, onder andere voor de diverse arbitrage instituten, waaronder de Raad van Arbitrage voor de Bouw, en de overheidsrechter.

Onze advocaten zijn onder meer gespecialiseerd in de volgende deelgebieden:

 • intentie- en samenwerkingsovereenkomsten in de bouw;
 • architectenovereenkomsten;
 •  leveranciersovereenkomsten;
 •  (onder-)aannemingsovereenkomsten;
 • algemene voorwaarden in de bouw;
 • aansprakelijkheid voor gebreken;
 • bouwtijdoverschrijding;
 • meer- en minderwerk;
  • retentierecht;
 • overige civielrechtelijke vraagstukken in de bouw.

Voor al je vragen en/of geschillen op het gebied van het bouwrecht kun je terecht bij RWV Advocaten: van het opstellen dan wel beoordelen van (concept)overeenkomsten om toekomstige geschillen zoveel mogelijk te voorkomen tot het bemiddelen in conflicten en zo nodig procederen over alle aangelegenheden in de bouw.

© 2022 RWV