MENU

Vastgoedfondsen

Investeringen vereisen vanuit juridisch en fiscaal perspectief een 'benadering op maat'. RWV Advocaten zoekt altijd naar de beste verhouding tussen enerzijds het beperken van de juridische risico's en anderzijds een optimale fiscale structurering, zulks afhankelijk van de situatie van de investeerders. Samen met fiscalisten worden samenwerkingsverbanden dan weer vorm gegeven als personenvennootschap (commanditaire vennootschap, maatschap en vennootschap onder firma), dan weer als besloten vennootschap of naamloze vennootschap.

Structurering

Van essentieel belang bij het structureren is de beleggingscategorie waarin wordt geïnvesteerd en de wijze waarop men dat wil doen. Men kan bijvoorbeeld rechtstreeks investeren in vastgoed waarbij het onroerend goed letterlijk op eigen naam wordt gesteld. Men kan indirect vastgoed verwerven door participaties te verwerven - al dan niet beursgenoteerd - in entiteiten die vastgoed op hun eigen naam hebben staan. 

Vastgoed CV

Een bekend voorbeeld van dat laatste betreft de vastgoed-cv: een beleggingsfonds waarbij de beheerder, namens een aantal beleggers, vastgoed exploiteert om daarna, op een vooraf vastgestelde datum - einde looptijd van het fonds - te verkopen. De opbrengsten uit de verhuur en verkoop worden gedeeld onder de beleggers, onder aftrek van de kosten.  

AFM

Als belegger in een vastgoed-cv legt de belegger als commandite een bepaald bedrag in; zijn risico is beperkt tot die inleg. Beleggen in vastgoed cv's valt fiscaal in principe in box 3. Niet alle aanbieders van beleggingen in vastgoed vallen onder toezicht van de AFM en zijn aangemeld bij De Nederlandsche Bank.

© 2022 RWV