Is een verzoek van een betrokkene erg ingewikkeld en heb je daarom meer tijd nodig? Dan mag je op basis van de AVG in dat geval in sommige gevallen tot maximaal drie maanden de tijd nemen om te reageren. Uiteraard moet de betrokkene daarover wel geïnformeerd worden.

Het is van belang dat je volledig, correct en tijdig op een verzoek reageert. Mocht je namelijk onterecht geen of onvoldoende gevolg geven aan een verzoek van een betrokkene, dan kan deze betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kun je snel en goed op een verzoek reageren?

Om snel en goed op een verzoek te kunnen reageren is het allereerst van belang dat je weet welke persoonsgegevens je van iedere betrokkene verwerkt. Mede daarom is het belangrijk om een verwerkingsregister bij te houden. 

Stel een beleid op

Teneinde te voorkomen dat aan bepaalde verzoeken geen, onvolledig of niet tijdig gehoor wordt gegeven, adviseren we je bovendien om voor deze verzoeken een beleid op te stellen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een vast e-mailadres of een speciaal invulveld op je website waarop alle verzoeken binnenkomen. Bovendien helpt het om binnen je organisatie één persoon of afdeling verantwoordelijk te maken voor de afhandeling van de verzoeken van betrokkenen.

Wat kunnen onze privacyrecht advocaten voor jou betekenen?

Ons AVG-team kan je helpen bij het opstellen van een beleid voor jouw organisatie waarin staat opgenomen hoe jouw werknemers dienen om te gaan met verzoeken van betrokkenen. 

Bovendien kunnen wij je adviseren over de rechten die betrokkenen hebben en je helpen bij het voldoen aan verzoeken van deze betrokkenen. Wil je bijvoorbeeld weten of je op een verzoek moet reageren en wat er van je wordt verwacht? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze privacyrecht advocaten 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?