Sinds 2019 heeft de partner van de moeder recht op betaald geboorteverlof. Dit standaard geboorteverlof bedraagt eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 is de verlofregeling voor partners verder verruimd. Uw werknemer kan nu naast het standaard geboorteverlof maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Ik zet de voorwaarden voor u op een rij.

Uitkering aanvullend geboorteverlof via UWV

Tijdens het standaard geboorteverlof dient u als werkgever het volledige salaris aan de werknemer door te betalen. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt uw werknemer geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon).

Tip: controleer een eventueel toepasselijke cao, mogelijk is hierin een bovenwettelijke aanvulling opgenomen.

Voorwaarden aanvullend geboorteverlof

Uw werknemer kan aanvullend geboorteverlof opnemen als: 

 • Hij bij u in dienst is;
 • Hij het standaard geboorteverlof van één keer de werkweek heeft opgenomen. Wordt het standaard geboorteverlof niet opgenomen, dan bestaat er geen recht op aanvullend geboorteverlof;
 • Het kind op of na 1 juli 2020 is geboren;
 • Hij de partner is van de moeder van het kind. Dit is het geval als:
  • Hij getrouwd is met de moeder van het kind;
  • Hij geregistreerde partner is van de moeder van het kind;
  • Hij ongehuwd samenwoont met de moeder van het kind en met haar een gezamenlijke huishouding voert; of
  • Hij het kind heeft erkend.

 

Het aanvullend geboorteverlof moet worden opgenomen binnen zes maanden na de geboorte van het kind.

Werknemer heeft meldingsplicht

Voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof heeft uw werknemer een meldingsplicht. In principe moet uw werknemer het voornemen minimaal vier weken voordat hij het aanvullend geboorteverlof wil laten ingaan, melden aan u. Dat moet dan schriftelijk of elektronisch. Kan uw werknemer het aanvullende geboorteverlof niet op tijd aanvragen, bijvoorbeeld omdat het kind te vroeg geboren wordt, dan moet de melding zo snel mogelijk plaatsvinden. In de melding moet uw werknemer aangeven: 

 • Wanneer hij het verlof wil opnemen;
 • Hoeveel hele weken hij verlof wil aanvragen: 1, 2, 3, 4 of 5 weken;
 • Over hoeveel weken hij dit verlof wil uitspreiden. Een werknemer kan bijvoorbeeld één week (vijf werkdagen) verlof opnemen, maar deze vijf werkdagen ook over vijf weken uitspreiden.

U kunt als werkgever de invulling van het verlof tot twee weken voor ingang van het verlof nog veranderen. Maar alleen na overleg met uw werknemer en bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. U kunt bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen.  

Werkgever vraagt uitkering aan bij UWV

U vraagt als werkgever de uitkering voor uw werknemer aan via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal van het UWV. U kunt ook het formulier Aanvragen WAZO-uitkering gebruiken.

De volgende gegevens heeft u hiervoor nodig:  

 • De geboortedatum van het kind;
 • Het aantal weken dat uw werknemer het verlof wil opnemen (één tot maximaal vijf weken);
 • De ingangsdatum van het aanvullend verlof;
 • De bevestiging dat uw werknemer het standaard geboorteverlof van één keer zijn werkweek heeft opgenomen;
 • Of het UWV de uitkering rechtstreeks aan uw werknemer betaalt of aan u als werkgever.

Overzicht verlofrechten partner

Naast het aanvullend geboorteverlof bestaan er nog een aantal andere verlofrechten voor de partner. Per saldo hebben partners in verband met de geboorte van het kind de volgende verlofrechten: 

 • Calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling. Op deze dag(en) dient u de werknemer 100% van zijn loon door te betalen;
 • Eenmaal wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof met loondoorbetaling. Tijdens het geboorteverlof dient u de werknemer 100% van zijn loon door te betalen;
 • Vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering van het UWV van 70% van het (maximum) dagloon;
 • 26 keer de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de achtste verjaardag van het kind. Het ouderschapsverlof is op dit moment onbetaald, maar soms is in de cao een aanvulling opgenomen. Naar verwachting komt er in Nederland een regeling voor 9 weken betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022. Hoe de regeling er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

 

Wilt u meer weten over het aanvullend geboorteverlof?

Of heeft u andere vragen over de verlofrechten die uw werknemer heeft? Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten. Wij beantwoorden uw vragen graag!