Wie kinderen heeft en gaat scheiden heeft te maken met kinderalimentatie. De berekening daarvan is ingewikkeld. Daarom, na een wellicht dure vakantie, een update.

Wat is de behoefte?

De behoefte wordt bepaald op basis van de NIBUD behoeftetabel. Neem het netto gezinsinkomen van voor de scheiding. Kijk naar hoeveel kinderen er zijn en naar hun leeftijden. Op grond daarvan worden kinderbijslagpunten per kind gevonden.

Voorbeeld: twee kinderen van 4 en 6 jaar oud. In totaal 4 plus 2 is 6 kinderbijslagpunten. Uit tabel voor 2 kinderen volgt bij
€ 2.500,- netto per maand dat twee kinderen behoefte hebben aan € 545,- dus aan € 272,50 per kind per maand.

Kunnen die kosten ook door de ouders worden gedragen?

Daarvoor is het netto inkomen van elk van de ouders ná de scheiding van belang. Neem dat inkomen en trek daarvan 30% af en ook een vast bedrag van € 875,-. Die bedragen zijn nodig om van te wonen en te leven.

Uit het voorbeeld: stel dat alleen de vader inkomen had, dan is zijn draagkracht € 2.500,- min 30% daarvan (€ 750,-) min
€ 890,- is € 860,-. Daarvan is 70% beschikbaar voor alimentatie, dus € 602,- Als de vader net als de moeder voor de kinderen zorgt, kan hij een zorgkorting aftrekken die oploopt van 15% tot 35% (bij 1, 2 of 3 dan wel meer dagen per week). De minimale draagkracht van de vader is dus € 602,- min 35% is € 391,30. De moeder betaalt € 25,- per maand per kind.

Belasting betaalt mee

Bij een of meer kinderen jonger dan 18 jaar heeft u recht op een kindgebonden budget dat de belastingdienst aan u betaalt. Tot een jaarinkomen van € 19.758,- krijgt u het maximale bedrag. Daarna wordt dit afgebouwd. Kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Wie alleenstaande ouder is, kan bovendien nog maximaal € 3.066,- extra per jaar ontvangen. Dat heet de alleenstaande ouderkop.

Deze bedragen worden als inkomen van de ouder gezien en niet als (een deel van de) kinderalimentatie. Dat betekent dat de bijdrage van de andere ouder niet zomaar verlaagd kan worden omdat de belastingdienst als het ware meebetaalt.

Het (opnieuw) berekenen van kinderalimentatie

Dit lijkt simpel, maar is het in de praktijk vaak niet. Het berekenen van alimentatie blijft maatwerk. Het incasseren van kinderalimentatie is vaak een nog grotere opgave. Wie de weg weet en de juiste strategie voert, hoeft niet zonder geld te zitten.

Bron: weekbladen Duin- & Bollenstreek Uitgeverij Verhagen