U bent als werkgever waarschijnlijk erg druk met het nemen van maatregelen in verband met het coronavirus. En dat is logisch, maar heeft u ook aan de AVG gedacht? Want de AVG is zeker van toepassing in situaties als deze. U mag namelijk ook nu geen gezondheidsgegevens opvragen en registreren van de werknemer. Maar wat mag u dan wel doen om het virus binnen uw bedrijf te bestrijden?

AVG geldt ook bij de verwerking van persoonsgegevens in kader van het coronavirus

Op maandag 16 maart heeft Andrea Jelinek, voorzitter van het Europese Comité voor gegevensbescherming (EDPB), dit in een verklaring bevestigd. Zij gaf aan dat de AVG een brede wetgeving is die ook voorziet in de regels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens in een context zoals die met betrekking tot COVID-19.

Verwerken van persoonsgegevens in het kader van epidemieën

Andrea Jelinek geeft aan dat de AVG voorziet in de juridische gronden om werkgevers en bevoegde volksgezondheidsautoriteiten in staat te stellen persoonsgegevens te verwerken in het kader van epidemieën, zonder dat zij de toestemming van de betrokkene hoeven te verkrijgen. Bijvoorbeeld in het geval dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de werkgevers om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid of om vitale belangen te beschermen (artikel 6 en 9 van de AVG) of om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting.

Het lastige is echter dat gezondheidsgegevens pas mogen worden verwerkt om vitale belangen te beschermen op het moment dat de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven. En de uitzondering op het gebied van volksgezondheid is pas van toepassing als deze in nationale wetgeving (in Nederland de UAVG) is opgenomen. Dit is voor Nederland in deze situatie helaas niet het geval.   

Geen gezondheidsgegevens van de werknemer opvragen en registreren

Voor u als werkgever is het van belang dat u ook in deze situatie gezondheidsgegevens van de werknemer niet zomaar opvraagt en registreert. Het registeren en intern delen van gegevens van werknemers die besmet zijn met het virus is ook in deze situatie op basis van de AVG namelijk niet toegestaan. Daarnaast is het ook nu niet toegestaan om werknemers zelf te controleren (denk aan het opmeten van koorts) als er een vermoeden bestaat dat een werknemer besmet is met het coronavirus. Het zijn nog altijd de arboartsen en (huis)artsen die deze controles moeten en mogen uitvoeren.

Wilt u meer algemene informatie over wat u wel en niet mag vragen aan uw zieke werknemer, lees dan het artikel: ‘Gegevens verwerken zieke werknemer, wat mag wel en wat niet volgens de AVG’.

Wat mag u als werkgever wel doen?

Heeft u een vermoeden dat uw werknemer ziek is, dan kunt u uiteraard de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen. Ook kunt u werknemers informeren over de symptomen en voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden. Daarnaast kunt u werknemers vragen of ze op reis zijn geweest in een risicogebied zodat u extra voorzorgsmaatregelen kunt nemen. Laat een werknemer weten dat hij besmet is, dan is opschaling van maatregelen vereist. Dit kan uiteraard medegedeeld worden aan de werknemers zonder dat er namen of gegevens genoemd worden van besmette personen.

Meer weten over de AVG en het coronavirus?

Wilt u weten of u als werkgever zonder toestemming van de werknemer persoonsgegevens mag verwerken en met welke regels u in deze tijd rekening dient te houden? Neem gerust contact op met mij of een van de andere privacyrechtspecialisten of leg uw vraag voor aan onze Coronavirus-Helpdesk. Wij adviseren u graag.