Op 2 mei 2017 is aan Ammerlaan Voorhout II BV voorlopige surseance van betaling verleend. Martijn Hoving werd door de Rechtbank Den Haag benoemd tot curator.

Ammerlaan Voorhout II BV exploiteerde een bakkerij in Sassenheim en tot begin 2016 in totaal 11 bakkerswinkels. Bij Ammerlaan Voorhout II BV waren ruim 80 mensen in dienst. In 2016 is gestart met het verzelfstandigen van de winkels als onderdeel van een nieuwe strategie. De strategie heeft niet tijdig geleid tot herstel van de winstgevendheid, waardoor de reeds langere tijd bestaande liquiditeitsproblemen in de loop van 2016 verergerden. 

De surseance van betaling is op 16 mei 2017 omgezet in faillissement. Op 17 mei 2017 heeft een doorstart plaats gevonden; de bakkerij in Sassenheim is verkocht aan de zonen van de huidige eigenaren. Voor vier winkels is de curator nog op zoek naar geschikte overnamekandidaten.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.