U kunt waarschijnlijk geen berichtgeving meer zien over de AVG en toch weet u dat u aan de bepalingen uit de AVG moet voldoen. U ziet er als een berg tegenop en heeft waarschijnlijk geen idee waar u moet beginnen. Geen nood! Wij kunnen u helpen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de belangrijkste documenten waar u als ondernemer op grond van de AVG verplicht over dient te beschikken. We werken hiertoe met vaste prijzen, die u hieronder aantreft. Zo weet u precies waar u aan toe bent, kunt u het met een gerust hart uit handen geven en weer doen waar u goed in bent: ondernemen.

Omschrijving

Format Register datalekken

Format Verwerkingsregister voor verantwoordelijke

Format Verwerkingsregister voor verwerker

Privacyverklaring voor sollicitanten

Privacyverklaring voor werknemers

Privacyverklaring voor klanten

Verwerkersovereenkomst

Privacybeleid

Prijs (excl. BTW en 7% kantoorkosten)

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 250,00

€ 350,00

€ 750,00

€ 750,00

vanaf € 1.750,00

Voorkom boetes door correcte naleving AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens is inmiddels gestart met het uitvoeren van onderzoeken naar de naleving van de privacyregels door organisaties in de private sectoren. Het is dan ook van groot belang dat u voldoet aan de bepalingen uit de AVG om zo te voorkomen dat u een fikse boete krijgt opgelegd.

Wilt u dat wij uw organisatie AVG-proof maken

Wilt u dat wij aan de slag gaan met het opstellen van de belangrijkste documenten om uw organisatie AVG-proof te maken, of heeft u vragen over de AVG in het algemeen? Neem gerust contact op met mij of één van de andere AVG-specialisten.