Op 7 maart 2022 zijn de faillissementen van RCCS Waardetransport B.V. en RCCS Holding B.V. - na een korte surseanceperiode - uitgesproken. RWV-er Martijn Hoving en Sylvia Broeseliske van FYRM. Advocaten werden aangesteld als curatoren.

RCCS biedt onder meer SmartSafe diensten en traditioneel geld – en waardetransportdiensten aan.

Werkzaamheden stoppen uiterlijk 18 maart 2022

De curatoren spannen zich in tot uiterlijk 18 maart 2022 het traditionele waardetransport voort te zetten. De wisselgelddiensten zijn op 7 maart 2022 beëindigd. Of een doorstart kan plaatsvinden wordt onderzocht door de curatoren. Als er geen doorstart van (delen van) het bedrijf zal plaatsvinden dan betekent dat, dat alle klanten voor het einde van de maand over moeten stappen naar een andere aanbieder of anderszins maatregelen moeten treffen om het wegvallen van de dienstverlening van RCCS Waardetransport B.V. op te vangen.

Contact inzake het faillissement van RCCS

U kunt uw vragen het beste mailen aan rccs@rwv.nl. Ook als u uw vordering wilt indienen, kunt u een e-mail naar voormeld adres sturen.

Update 25-3-2022: Doorstart RCCS Waardetransport B.V. door Ziemann Group