Recent heeft één van de gerechtshoven een opvallende uitspraak gedaan inzake een hoger beroep tegen een faillietverklaring. De Hoge Raad heeft op zijn beurt deze uitspraak vernietigd en aangegeven wat wel en niet mogelijk is.

B.V. vecht in hoger beroep faillietverklaring aan

Een B.V. was failliet verklaard en had hiertegen hoger beroep aangetekend. Bij het hof voerde de B.V. aan dat er geen faillissementssituatie meer bestond omdat in de tussentijd alle steunvorderingen (andere vorderingen naast die van de aanvrager) door derden waren betaald danwel kwijtgescholden. Daarmee bestond er geen faillissementssituatie meer, omdat daarvan slechts sprake is als meerdere schuldeisers onbetaald blijven.

Het hof houdt faillietverklaring in stand

  1. Bij de beoordeling van een hoger beroep tegen een faillietverklaring in beginsel moet worden uitgegaan van meerdere schuldeisers, tenzij het tegendeel aannemelijk is gemaakt;
  2. Het betalen van steunvorderingen is, al dan niet door derden, een ontoelaatbare doorbreking van de gelijkheid van crediteuren;
  3. Zij niet kan uitsluiten dat failliet leningen is aangaan om de steunvorderingen te betalen; dit terwijl zij in staat van faillissement is en geen zeggenschap meer heeft over haar eigen vermogen.

De Hoge Raad maakt korte metten met deze uitspraak

  1. Bij een hoger beroep moet een hof bekijken en onderzoeken of er op dat moment een faillissementssituatie is. Een hof mag er dus niet op voorhand van uit gaan dat er meerdere schuldeisers zijn;
  2. Het betalen van steunvorderingen door derden hangende een faillissementsprocedure is in beginsel toelaatbaar en levert geen doorbreking op van de gelijkheid van schuldeisers;
  3. Indien het hof aanleiding heeft om te denken dat er door een failliet leningen zijn aangegaan, moet het hof dit onderzoeken. Het hof mag dit niet zo maar aannemen.

Uitspraak van het hof is opvallend

Met de uitgangspunten die het hof hanteerde, zou een hoger beroep tegen een faillissement een stuk lastiger zijn geworden. De Hoge Raad schept duidelijkheid en houdt vast aan zijn eerdere uitspraken.

Onterecht failliet?

Krijgt of heeft u te maken met een onterecht faillissement, neem gerust contact met mij op of een van de insolventierechtspecialisten. Wij hebben veel ervaring met hoger beroepsprocedures.