Jaarlijks stelt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage vast waarmee de kinder-en partneralimentatie wordt verhoogd op grond van artikel 1:402a BW.

De indexering voor 2012 bedraagt 1,3% en is vanaf 1 januari 2012 van kracht. Het percentage is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 oktober 2011 (nr. 19456) en wordt ook in de landelijke dagbladen bekendgemaakt.

De verhoging met 1,3% vindt automatisch plaats en geldt voor alle vormen van alimentatie, ongeacht of deze door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken. De verhoging wordt berekend over het alimentatiebedrag zoals dat op 31 december 2011 vaststaat.

Het indexeringspercentage voor 2011 bedroeg 0,9%. Voor meer informatie en percentages van voorgaande jaren klik hier. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met een van onze specialisten van de Sectie Personen- en familierecht.