Jaarlijks stelt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage vast waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd op grond van artikel 1:402a BW.

De indexering voor 2015 bedraagt 0,8% en is vanaf 1 januari 2015 van kracht.

De verhoging met 0,8% vindt automatisch plaats en geldt voor alle vormen van alimentatie, ongeacht of deze door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken. De verhoging wordt berekend over het alimentatiebedrag zoals dat op 31 december 2014 vaststaat.

Het indexeringspercentage voor 2014 bedroeg 0,9%. Voor meer informatie en percentages van voorgaande jaren klik hier.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met een van onze familierechtadvocaten (071-7502205).