Voorafgaand aan het kopen van een woning heeft u zich wellicht al laten informeren over wat uw budget bij het kopen van een woning is. Of heeft u via internet al bekeken wat uw maximale hypotheek ongeveer zou kunnen zijn. Het daadwerkelijk verkrijgen van de benodigde hypotheek vindt echter pas plaats ná het sluiten van de koopovereenkomst. De regels voor het verkrijgen van een hypotheek zijn met ingang van dit jaar weer aangescherpt en het opnemen van een financieringsvoorbehoud is nog belangrijker geworden.

Wat is een financieringsvoorbehoud?

In nagenoeg elke koopovereenkomst van onroerend goed wordt standaard een financieringsvoorbehoud opgenomen. Dit is een bepaling die u als koper de bevoegdheid geeft om binnen een bepaalde termijn de koopovereenkomst te ontbinden wanneer u er niet in slaagt om de financiering voor de aankoop bij een erkende instelling rond te krijgen. Ook zijn er in het financieringsvoorbehoud vaak bepaalde voorwaarden opgenomen waaraan u moet voldoen, wilt u met succes ontbinden.

Inhoud van het financieringsvoorbehoud

U bent vrij om samen met de verkoper deze bepaling vorm te geven. De letterlijke inhoud van het financieringsvoorbehoud kan per koopovereenkomst verschillen. De essentie is dat u als koper een inspanningsverplichting heeft om uw financiering rond te krijgen. Pas als het niet lukt binnen de afgesproken termijn, dan kunt u een beroep doen op het financieringsvoorbehoud. Om bewijsproblemen te voorkomen, is meestal opgenomen dat een beroep op het financieringsvoorbehoud schriftelijk dient te worden gedaan. Aangezien het aanvragen van een financiering enige tijd duurt, raad ik u aan om een ruime termijn op te nemen.

U krijgt de financiering niet rond, hoe toont u dit aan?

U kunt niet zonder meer een beroep doen op het financieringsvoorbehoud. U moet laten zien dat u zich heeft ingespannen om ook daadwerkelijk een financiering te verkrijgen. Maar hoe u toont u aan dat u zich daadwerkelijk heeft ingespannen?

Meestal staat er in de bepaling opgenomen dat u “goed gedocumenteerd” moet aangeven dat u geen financiering heeft kunnen krijgen. In sommige bepalingen is nader gespecificeerd wat onder goed gedocumenteerd dient te worden verstaan.

In de rechtspraak is bepaald dat onder goed gedocumenteerd het volgende wordt verstaan:

  • U dient tenminste over twee afwijzingen van een bank te beschikken.
  • Daarbij dient u ook aan te tonen dat u alle relevante gegevens heeft verstrekt aan de bank zodat deze de aanvraag ook juist heeft kunnen beoordelen.
  • De afwijzing dient te zijn onderbouwd door de bank.

Tips

  1. Er zijn uitzonderingen in de rechtspraak waarbij met minder dan twee afwijzingen de koopovereenkomst werd ontbonden. U doet er echter verstandig aan om het hier niet op te laten aankomen en uw beroep te onderbouwen met twee afwijzingen.
  2. Denk er aan om het schriftelijke beroep aan de verkoper te richten en niet aan de verkopend makelaar. Er zijn situaties denkbaar waarin er een volmacht is verleend aan de makelaar en het beroep ook aan de makelaar kan worden gestuurd, maar voorkom juridische discussies hierover.
  3. Let er op dat u het voorbehoud tijdig inroept. De termijn die is opgenomen is een fatale termijn en kan zonder toestemming van de verkoper niet zo maar worden verlengd of overschreden.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het opnemen van een financieringsvoorbehoud in uw koopovereenkomst of over het inroepen hiervan? Neem gerust contact met mij op of één van mijn collega’s.

Oorspronkelijk auteur: mr. Hélène de Jongh (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten sinds augustus 2014)