Per 1 januari en 1 april 2013 veranderen de normen van de Rechtspraak voor het berekenen van kinderalimentatie.

Aanleiding voor de wijziging van de normen voor kinderalimentatie is de veranderde regelgeving en de wens tot verbetering van de huidige ondoorzichtige systematiek. Er is in toenemende mate behoefte aan een minder complexe manier van het berekenen van de draagkracht van u als (stief)ouders. 

 

Draagkrachttabel maakt het u gemakkelijker

U kunt met ingang van 1 april 2013 gebruik maken van de zogenaamde draagkrachttabel. Middels deze tabel kunt u snel en simpel de hoogte van uw draagkracht bepalen.

 

Kindgebonden budget

Voorts zal het kindgebonden budget met ingang van 1 januari 2013 in mindering worden gebracht op uw aandeel dat u als (stief)ouders in de behoefte van uw kind moet bijdragen.

 

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid in de kosten voor kinderen. Door deze bijdrage in de behoefte van uw kind in uw bijdrage te verdisconteren, kan de behoefte aan een bijdrage voor uw kind per saldo lager worden. 

 

Zorgkorting

Met ingang van 1 april 2013 wordt een zorgkorting ingevoerd die in de plaats komt van de omgangskostenregeling van € 5,-- per kind per dag die nu als kostenpost wordt meegenomen in de berekening van de draagkracht van u als alimentatieplichtige ouder. 

 

Kijkt u voor voorbeelden eens naar deze rekenvoorbeelden. Wij kunnen u desgewenst meer informatie verstrekken over de op handen zijde wijzigingen en de gevolgen voor uw eventuele alimentatieverplichtingen. Neem hiertoe gerust contact op met een van onze familierechtspecialisten.