Bereid u goed voor, want het jaar 2020 wordt hét jaar van de veranderingen binnen de partneralimentatie wetgeving. Zowel de duur van de partneralimentatie als de fiscale wetgeving rond de te betalen partneralimentatie veranderen per 1 januari 2020. In eerdere artikelen informeerden wij u over de veranderingen rondom de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie en over de nieuwe wet partneralimentatie. In dit artikel nog even de ‘highlights’. Daarna kunt u voor uzelf beslissen of het wijsheid is om dit jaar nog een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen of te wachten tot 1 januari 2020. 

Inhoud nieuwe wet partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 daalt de maximale alimentatieduur van twaalf jaar naar de helft van de duur van het huwelijk tot maximaal vijf jaar. Uiteraard zijn er meerdere uitzonderingen op de nieuwe alimentatieregeling, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, de leeftijd van de alimentatiegerechtigde en/of de duur van het huwelijk:

  1. Zijn er minderjarige kinderen, dan wordt de termijn verlengd tot het moment dat het jongste kind twaalf jaar wordt, met een maximum van 12 jaar.
  2. Heeft het huwelijk ten minste vijftien jaar geduurd en bereikt de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd, dan wordt de termijn verlengd tot aan het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.
  3. Heeft het huwelijk ten minste vijftien jaar geduurd, bereikt de alimentatiegerechtigde over langer dan tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd én is de alimentatiegerechtigde geboren op of voor 1 januari 1970, dan geldt een maximale alimentatieduur van tien jaar.

Als er een samenloop is van meerdere uitzonderingen, dan geldt de langste termijn. 

Belastingaftrek alimentatie beperkt

Niet alleen de termijn, maar ook de fiscale aftrek van partneralimentatie verandert. Momenteel is betaalde partneralimentatie nog aftrekbaar tegen het tarief van 51,75%. De fiscale aftrek wordt vanaf 2020 in vier jaar tijd teruggebracht naar 37,05% in 2023. Deze wijziging geldt ook voor al lopende alimentatieverplichtingen.

 

Dit jaar nog scheiden?

Zeker gezien de wijzigingen voor wat betreft de termijn kan het voor u uitmaken of een verzoekschrift tot echtscheiding in 2019 of in 2020 wordt ingediend. De nieuwe wet is van toepassing op echtscheidingszaken die vanaf 2020 worden gestart bij de rechtbank. Als de alimentatie vóór 1 januari 2020 is vastgesteld óf een alimentatieverzoek (bijvoorbeeld in een echtscheidingsverzoekschrift) vóór 1 januari 2020 is ingediend, dan gelden de huidige regels, en dus de termijn van maximaal twaalf jaar. 

 

Het kan dus wijsheid zijn, afhankelijk van uw positie, om het in gang zetten van de scheiding te versnellen of juist te vertragen.

 

Wilt u meer weten over alimentatie?

Betaalt u partneralimentatie en voorziet u dat u straks niet meer aan uw alimentatieverplichting kunt voldoen door de fiscale maatregelen? Of heeft u vragen over de Wet Herziening Partneralimentatie? Of over partneralimentatie in het algemeen? Neem gerust contact op met mij of een van de andere scheidingsspecialisten van RWV.