Na ingrijpen van de kantonrechter gaan ongeveer vijftig huurders van opslagruimte bij Royal FloraHolland in Aalsmeer met ingang van 1 januari 2023 een lagere huurprijsindex betalen. Deze huurders, waaronder kopers, handelaren en exporteurs van sierteeltproducten, hadden een rechtszaak aangespannen vanwege een doorgevoerde huurprijsindexering van 10,3% in 2023. Samen met mijn collega, Maxime Lasschuit vertegenwoordigde ik de huurders in deze juridische procedure en voerde de zaak namens hen. 

Kantonrechter corrigeert huurprijsindex

De indexering was gebaseerd op de overeengekomen Consumenten Prijs Indexering (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS. Echter 2023 was een uitzonderlijk jaar waarin de prijzen voor energie en voedsel fors stegen, mede door de oorlog in Oekraïne. Het CBS gaf later aan dat de werkelijke inflatie lager was dan de cijfers aangeven. 

Dit heeft ermee te maken dat consumenten met een lopend contract voor energie geen nieuw contract afsluiten maar hun lopende contract met lagere prijzen voortzetten. Het CBS heeft medio begin 2023 in tabellen gecorrigeerde indexcijfers gepubliceerd, maar heeft formeel de oude (overdreven) indexcijfers gehandhaafd. 

Ook is het CBS met ingang van 1 juni 2023 overgestapt naar een nieuwe methode om een betere weergave van de inflatie te krijgen. 

De kantonrechter oordeelde dat het onaanvaardbaar is om te indexeren op basis van meer dan de werkelijke inflatie (de oude methode en uitkomsten) en heeft de huurprijsindex gecorrigeerd overeenkomstig de door het CBS gepubliceerde correctie. In dit geval neerkomend op 8% in plaats van 10.3%. 

Voorgestelde compensatie FloraHolland ook onvoldoende volgens kantonrechter

FloraHolland bood nog, om een rechtszaak te vermijden, aan dat de huurders in 2023 als éénmalige ‘cashback’ korting 2% van de huurverhoging niet hoefden te betalen. De kantonrechter vond deze 2% tegemoetkoming onvoldoende. Daarnaast was de rechter van mening dat het vastgestelde hoge percentage van 10,3% ook in de daaropvolgende jaren nadelig zou uitpakken voor de huurders. 

Heb je als huurder te maken met een te hoge huurverhoging?

Met deze uitspraak wordt er een belangrijk precedent geschapen dat kan worden toegepast op vergelijkbare situaties. Dus als je als huurder van mening bent dat de huurverhoging buitensporig hoog is en je wilt weten of deze huurverhoging of de berekening ervan stand houdt in de rechtbank, neem dan gerust contact op met mij of Maxime Lasschuit. Wij zoeken het graag voor je uit en staan je graag bij in de rechtszaal.