Met ingang van 1 januari 2023 treedt de energielabel C-verplichting voor kantoren in werking. Deze plicht volgt uit het energieakkoord en het klimaatakkoord.

Uit onderzoek blijkt dat veel kantoren tot op heden nog niet voldoen aan de energielabel C verplichting. Maar vanaf 1 januari 2023 geldt de keiharde verplichting om hier aan te voldoen. De mogelijke handhavingsmaatregelen gaan zo ver als hoge boetes en zelfs sluiting.

In 2 webinars praten we je bij over deze energielabel C verplichting.

Tijdens dit webinar gaan we in op:

• Waar komt deze energielabel C-verplichting opeens vandaan?
• Wat houdt deze energielabel C-verplichting precies in?
• Hoe werkt de regelgeving?
• Welke maatregelen moet je treffen om aan de energielabel C-verplichting te voldoen
• En hoe zit het met de handhaving van de energielabel C-verplichting?

In deel 2 van het webinar gaan we in op het opnemen van de energielabel C-verplichting in huurcontracten.

Wil je meer weten over het energielabel C voor kantoren?

Neem dan contact op met mij of een van de andere vastgoedadvocaten.