Bron: Vakblad Financiële Planning.

Het financieringslandschap is voorgoed gewijzigd. Bancair financieren verdwijnt niet, maar door moeilijkheden aan de kant van de financiers die met name hun buffers moeten versterken is het wel lastiger geworden. Eén en ander heeft mede te maken met de in acht te nemen zorgplicht. Geldnemers moeten zich veel meer dan voorheen verdiepen in hybride en alternatieve financieringsvormen en dat moeten ze aan de banken laten zien. Het wekt vertrouwen indien men zich heeft verdiept in a) borgstellingen/garanties van de overheid, b) kredietunies, informal investors, mkb-fondsen, etc., en c) subsidies en fiscale faciliteiten. Financiering voor de toekomst vereist kennis van, en ervaring met al deze facetten afzonderlijk en hun onderlinge samenhang.