Ihssane Khachaï, een cliënt van arbeidsrechtadvocaat Kimberley Collée, wordt op staande voet ontslagen, gaat naar de rechter, krijgt zijn gelijk, maar niet de verschuldigde vergoeding waar hij recht op heeft. En Ihssane Khachaï is niet de enige! Er zijn meerdere ambassades die werknemers zo behandelen.

Kimberley concludeert in een artikel dat op 30 november 2022 in het NRC verscheen: 

Je hebt als werknemer van een ambassade gewoon minder rechten dan andere Nederlandse werknemers. Er wordt misbruik gemaakt van diplomatieke onschendbaarheid.
 

NRC startte, in samenwerking met het online programma BOOS van BNNVARA, een onderzoek.

Lees het volledige artikel

 

Wat is er aan de hand in deze kwestie?

Ihssane Khachaï, werkt als administratief medewerker bij de ambassade van Algerije als hij in augustus 2021 na ruim 18 jaar trouwe dienst op staande voet wordt ontslagen. Aan het ontslag op staande voet worden een tweetal redenen ten grondslag gelegd, te weten:

  1. het niet bijwonen van bijeenkomsten, en
  2. een klacht die (op 23 juni 2021) tegen hem zou zijn ingediend.

Ihssane Khachaï was op die bijeenkomsten, die ondanks de lockdown in de ambassade werden gehouden, niet aanwezig omdat hij vanwege zijn diabetes tot de COVID-19 risicogroep behoort en de ambassade zich niet aan de coronamaatregelen hield. Ihssane Khachaï is nooit gewaarschuwd voor de gevolgen van het missen van de bijeenkomsten.

Na het ontslag wordt ook nog aan de ontslaggrond ‘toegevoegd’ dat hij geld zou hebben verduisterd. Dit wordt verder niet onderbouwd. 

Werknemer boekt succes bij de rechter

Ihssane Khachaï neemt arbeidsrechtadvocaat Kimberley Collée in de arm en vecht dit ontslag bij de rechter aan en krijgt zijn gelijk. De ambassade wordt veroordeeld tot betaling van onder andere:

  • een transitievergoeding van bijna € 22.000,-;
  • een gefixeerde schadevergoeding van ruim € 14.000,-; en
  • een billijke vergoeding van € 25.000,-.

De ambassade gaat nog tegen deze uitspraak in hoger beroep, maar verliest ook deze procedure en wordt veroordeeld om in plaats van € 25.000,- een billijke vergoeding van € 70.000,- te betalen.

Betaling vergoeding blijft uit vanwege diplomatieke onschendbaarheid

Een mooi resultaat op papier, maar daar blijft het vooralsnog bij. Kimberley heeft namens Ihssane Khachaï de ambassade namelijk meerdere malen verzocht om tot uitvoering van de beschikkingen over te gaan en aan hem de bedragen te betalen die zij hem verschuldigd zijn. Maar ondanks onze verzoeken gebeurt er niets. 

Vanwege de diplomatieke onschendbaarheid, vastgelegd in het Verdrag van Wenen, kan hij hier verder niets tegen doen.  

Misbruik van diplomatieke onschendbaarheid?!

Het Verdrag van Wenen is bedoeld om diplomaten te beschermen zodat ze hun werk kunnen blijven doen, maar de ambassade maakt misbruik van deze onschendbaarheid door daarmee haar verplichtingen tegenover deze Nederlandse werknemer niet na te komen en legt daarmee uitspraken van de Nederlandse rechter naast zich neer.

Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan niets voor hem betekenen, anders dan dat zij (opnieuw) de gesprekken aan zullen gaan met de ambassadeur en haar verzoeken tot naleving van de beschikkingen van de Nederlandse rechter. 

Helaas is de ambassade van Algerije niet de enige ambassade die de Nederlandse rechtspraak niet naleeft. En is Ihssane Khachaï dus niet de enige gedupeerde. In totaal zijn er bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken zeker 19 gevallen bekend. Het Ministerie heeft aangegeven dit hoog op te nemen. Maar tot een resultaat heeft het tot op heden nog niet geleid.