Op 6 september 2016 is het faillissement uitgesproken van Rijnland Vastgoed Onderhoud B.V. Harjo Bakker is daarbij tot curator aangesteld. De activiteiten van gefailleerde bestonden uit renovatie en verbouw. De bestuurder heeft geconstateerd dat het instellen van verzet of hoger beroep geen kans van slagen heeft. Een doorstart is niet mogelijk gebleken. Vijf personeelsleden is het ontslag aangezegd. De curator zal overgaan tot liquidatie.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.