Jarenlang hebben banken veel renteswaps in de markt gezet. Het woord swap betekent letterlijk niet meer dan “ruil”. Dit is dan ook wat gedaan werd: een variabele rente werd voor een klant omgeruild in een vaste rente. Aldus dekten bedrijven zich in tegen een stijging van de variabele rente door de swap, ook wel renteswap (of floating-fixed swap) genoemd. Door de banken is een veelheid van soorten swaps in de markt gezet, die enorm van elkaar verschillen.

Veel procedures over renteswaps

Een discussie die bijvoorbeeld speelt is dat ondanks het feit dat geruild werd tegen een vaste rente, er toch door banken allerlei opslagen op de vaste rente werden gelegd. In andere gevallen bleek dat banken een onjuist advies hadden gegeven of zich onvoldoende hadden verdiept in de positie van hun klant. En dit laatste is in strijd met de zorgplicht.

Het komt overigens ook voor dat banken juist wel voldoende hebben geïnformeerd en dat hun klant heeft gekregen wat verwacht mocht worden.

Biedt het Herstelkader dan geen oplossing?

De laatste tijd horen wij van onze (MKB-)klanten dat zij het bericht hebben ontvangen van hun bank dat zij, wellicht, een vergoeding krijgen op basis van het Herstelkader. Zij vragen ons of ze niet beter simpelweg uitkering van die vergoeding af kunnen wachten. Natuurlijk kan dat! Maar dan loopt u wel het risico dat als de bank uiteindelijk besluit dat u toch geen recht heeft op een vergoeding, uw vordering in de tussentijd is verjaard en een gang naar de rechter kansloos is.

Heeft u nog geen bericht ontvangen van uw bank, dan bestaat de kans dat u zich zelf moet aanmelden om recht te hebben op een eventuele Herstelkader-vergoeding. Wacht daar niet te lang mee, want vanaf 1 juli 2017 is het te laat.

Bovendien kan het zo zijn dat het SWAP-team tot de conclusie komt dat er een reële kans bestaat dat u van de rechter een veel hogere vergoeding dan via het Herstelkader kunt ontvangen.

Uitspraken over renteswaps

Sinds augustus 2015 zetten wij voor u uitspraken over renteswaps op een rij. Aan de hand van deze samenvattingen kunt u wellicht beoordelen of u uw bank kunt aanspreken op een afgesloten renteswapovereenkomst die niet positief voor u uitvalt of gaat uitvallen.

  • Recente uitspraken over renteswaps op een rij- augustus 2015 - februari 2016
  • Uitspraken over renteswaps op een rij (maart-juli 2016)
     
  • Uitspraken over renteswaps op een rij (juli-december 2016)

Heeft u behoefte aan professionele bijstand bij een swap? Neem contact op met het SWAP-team!

Heeft u een renteswap afgesloten? Met (grote) verliezen tot gevolg? En zegt iedereen u dat daar geen oplossing voor is? Of vraagt u zich af of u uw bank kunt aanspreken op de schade geleden door een renteswapovereenkomst of heeft u dat al gedaan en twijfelt u of u beter kunt schikken met uw bank of dat u een procedure wilt starten? Schakel het RWV SWAP-team in. Zij adviseert, procedeert en publiceert regelmatig over swapzaken.