De tijd stopt voor niemand, ook niet voor schuldeisers. Als u een vordering heeft en u blijft te lang stilzitten, dan riskeert u dat uw vordering ‘verjaart’. Om verjaring te voorkomen, moet u de verjaring ‘stuiten’. Uit een recent arrest van de Hoge Raad volgt dat (onder meer) de context en eerdere correspondentie van grote invloed kunnen zijn bij de beoordeling of er op een juiste manier is gestuit.

Voorkom verjaring: stuit tijdig en op een goede manier

Bij verjaring van uw vordering komt u in de meeste gevallen met lege handen te staan. De vordering kan na verjaring juridisch namelijk niet meer worden afgedwongen. De vordering bestaat weliswaar nog wel (en kan dus onderdeel vormen van een verrekening), maar u kunt via de rechter niet langer realiseren dat deze ook daadwerkelijk wordt voldaan.

Het voorkomen van verjaring is dan ook cruciaal. Gelukkig biedt de wet u als schuldeiser een helpende hand op dit punt. Het verjaren van een vordering kan namelijk worden voorkomen door uw schuldenaar – nog vóór de verjaring – schriftelijk te attenderen op het feit dat u (nog steeds) aanspraak maakt op een vordering: de zogenaamde stuiting.

Let op de eisen voor een stuiting

Het stuiten van een vordering kan door middel van een schriftelijke aanmaning of mededeling waarin u ‘ondubbelzinnig’ uw aanspraak op de vordering kenbaar maakt. Dit houdt in dat er bij de schuldenaar geen enkele twijfel mag bestaan dat u het recht op voldoening van de vordering voorbehoudt.

Lagere rechters zijn in het verleden betrekkelijk streng geweest in de eis van ondubbelzinnigheid. De Hoge Raad is dat minder.

Hoge Raad: juridische grondslag van de vordering hoeft niet altijd gemeld te worden

Volgens de Hoge Raad is het niet in alle gevallen noodzakelijk dat in de mededeling de vordering nauwkeurig omschreven wordt. Het vermelden van de juridische grondslag is evenmin altijd noodzakelijk: belangrijk is dat uw schuldenaar weet om welke vordering het gaat, zodat hij weet waartegen hij zich moet verweren.

Hierbij is de context waarin de mededeling is gedaan van belang, waaronder de (eventuele) correspondentie tussen u en uw schuldenaar. Weet de schuldenaar duidelijk om welke vordering het gaat, dan is het juridisch onnodig om de grondslag expliciet te herhalen. Uiteraard doet u er in de praktijk nog steeds verstandig aan om voor de zekerheid te specificeren op welke vordering(en) de stuiting ziet.

Ga niet te snel uit van verjaring

Neem niet te snel aan dat uw vordering daadwerkelijk is verjaard. Mogelijk hebt u, zonder zich hiervan bewust te zijn, een bericht gestuurd naar uw schuldenaar dat (mede gelet op de context en eerdere correspondentie) kwalificeert als een (tijdige) stuiting. Zelfs als veel tijd is verstreken, heeft u in dat geval alsnog recht op voldoening van uw vordering.

Meer weten over verjaring of het stuiten daarvan?

Heeft u vragen over de verjaring en/of stuiting, wilt u een stuitingsbrief door ons laten opstellen of controleren? Of wilt u weten of uw vordering wellicht (toch nog) tijdig en op een juiste wijze is gestuit? Neem dan gerust contact met ons op.