Het indexeringspercentage wordt jaarlijks berekend aan de hand van de ontwikkeling van de indexcijfers van de CAO-lonen.


Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met de ontwikkeling van de salarissen in het bedrijfsleven, ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.

Het percentage van 0,9% geldt per 1 januari 2011 automatisch voor zowel door de rechter vastgestelde alimentaties, als voor door partijen zelf overeengekomen alimentaties.

Voor meer informatie en percentages van voorgaande jaren klik hier. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze familierechtadvocaten.