Bent u gescheiden en betaalt of ontvangt u kinderalimentatie? Let dan op! Er gaan nl. per 1 januari 2015 grote fiscale wijzigingen plaatsvinden voor alle gescheiden ouders. De wijzigingen hebben gevolgen voor zowel de ouders die kinderalimentatie betalen, als degenen die alimentatie ontvangen.

Per 1 januari 2015 geen forfaitaire aftrek meer voor kinderalimentatie betalende ouder

De eerste grote wijziging betreft de afschaffing van het fiscaal voordeel voor het betalen van kinderalimentatie: u zal vanaf 1 januari 2015 geen forfaitaire aftrek meer genieten. In 2014 ontving u als alimentatie betalende ouder nog een bedrag terug van de fiscus van maximaal € 40,60 per maand per kind tot 18 jaar, waarvoor u een onderhoudsbijdrage betaalde. Per 1 januari 2015 vervalt dit voordeel geheel.

Stel: u betaalt voor 3 kinderen van 12, 14 en 16 jaar een bedrag ad € 150,-- per maand per kind, dan scheelt u dit dus meer dan € 120,-- netto per maand; het bedrag dat u niet langer van de fiscus zult terugkrijgen.

Hoogte kinderalimentatie wijzigen

De expertgroep alimentatienormen heeft inmiddels de aanbeveling gegeven dat het vervallen van het bovengenoemde fiscaal voordeel een grond oplevert voor het wijzigen van de kinderalimentatie. Dit betekent dat u, als u fiscaal voordeel genoot, de rechtbank kunt vragen om de hoogte van uw alimentatie opnieuw te berekenen en eventueel te wijzigen.

Alleenstaande ouderkorting vervalt en wordt vervangen door verhoging kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop

Ook zal de alleenstaande ouderkorting vervallen. Maakt u als alleenstaande ouder gebruik van deze fiscale heffingskorting, dan betekent het dat u uw netto besteedbaar inkomen met ingang van 1 januari 2015 zal zien dalen. Het kan u zomaar € 188,83 netto per maand schelen als u een kind jonger dan 16 jaar heeft.

Maar ze laten u niet helemaal in de kou staan. Er komt een verhoging van het kindgebonden budget voor in de plaats en een extra toeslag: de alleenstaande ouderkop. Deze netto toeslagen kunnen oplopen tot een bedrag van meer dan € 400,-- per maand, geheel afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In het algemeen geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe lager uw toeslagen.

Bereken uw toeslagen

Voor een berekening van het kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop dat u eventueel kunt ontvangen, verwijs ik u naar de site www.toeslagen.nl waar u een berekening kunt maken.

Nieuwe toeslagen effect op hoogte van de kinderalimentatie

Ook de wijziging van het kindgebonden budget en de invoering van de alleenstaande ouderkop kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderalimentatie. Op de behoefte van de kinderen die volgt uit de toepasselijke NIBUD tabellen wordt vanaf 1 januari 2015 het te ontvangen kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop in mindering gebracht. Pas na aftrek van dit bedrag wordt het eigen aandeel van ieder van de ouders in de kosten van de kinderen berekend. In sommige gevallen kan dit tot gevolg hebben dat helemaal geen kinderalimentatie meer verschuldigd is.

Wilt u weten of de kinderalimentatie die u betaalt of ontvangt voldoet aan de nieuwe normen?

Alimentatie berekenen is en blijft maatwerk. Iedere situatie is anders. Wij hebben de kennis in huis om deze berekening (opnieuw) voor u te maken en houden hierbij rekening met uw behoefte, draagkracht, alle relevante omstandigheden en de nieuwe toeslagen. Kunnen wij u helpen met de berekening? Neem gerust contact met ons op, wij maken graag een berekening voor u.