MENU

Swaps herbeoordeeld, wat nu?
30-11-2015

Menig ondernemer die in het verleden een swap heeft afgesloten, heeft onlangs een herbeoordeling ontvangen van zijn bank. Zoals ik eerder berichtte moe(s)ten de banken van de AFM bijna 18.000 rentederivaten herbeoordelen én zouden de klanten –voor zover nodig- een ‘oplossing’ geboden worden. De herbeoordelingen door de banken zelf –een slager die zijn eigen vlees keurt- blijken buitengewoon divers.

Adequaat geïnformeerd?

Aan de ene kant van het spectrum betreft het rapportages waar de bank simpelweg stelt dat er niets aan de hand is. Aan de andere kant staan de bevindingen, waarbij ‘de bank uit het dossier niet heeft kunnen reconstrueren of’:

  • u adequaat over bepaalde kenmerken en risico’s van het rentederivaat bent geïnformeerd
  • u adequaat bent geïnformeerd over het feit dat alleen de Euribor rente van uw krediet werd afgedekt door het derivaat en niet ook de opslag daarop.

Hierop aansluitend stelt de bank dat men achteraf niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen of de klant bij het afsluiten van het derivaat adequaat geïnformeerd was over het risico dat het derivaat tussentijds een negatieve marktwaarde kon ontwikkelen en de consequentie daarvan bij vervroegde aflossing. Vervolgens wordt als oplossing geboden: het bedrag dat gedurende de looptijd van het derivaat is betaald aan verhoogde opslag op het krediet ten opzichte van de opslag bij aanvang.

Herbeoordeling is -uiteraard- niet bindend

Ongeacht of de herbeoordeling voor de klant positief of negatief uitvalt, de klant hoeft zich er niet bij neer te leggen. Uit de jurisprudentie (b)lijkt de schadecomponent ter zake het verschil in opslag een redelijk heldere. Wat de schade is (geweest) als gevolg van de negatieve waarde en het dáárom niet tussentijds (kunnen/willen) beëindigen, is lastiger te bepalen. Per geval moet afgewogen worden of het aanbod van de bank onvoorwaardelijk dan wel voorwaardelijk wordt aanvaard. In het eerste geval gaat u voor nu en altijd met déze schikking akkoord. In het tweede geval kunt u akkoord gaan met de schade ter zake het verschil in opslag, maar rechten voorbehouden voor wat betreft schade als gevolg van de negatieve waarde. Dat geldt ook voor het feit dat men –zoals te doen gebruikelijk bij vastrentende leningen- niet tussentijds jaarlijks vaak zo’n 10% boetevrij kon aflossen.

Uiteraard mag u van uw bank onderbouwing verwachten van hoe deze tot het schadebedrag is gekomen. Gezien de looptijden en hoofdsommen die wij tegen komen lopen die bedragen soms in de tonnen. Rode draad bij de schikkingen is dat de bank niet zo ver gaat te erkennen dat –kortweg- de zorgplicht niet in acht is genomen. De bank gaat niet verder dan ‘dat men achteraf één en ander niet met voldoende zekerheid heeft kunnen vaststellen’.

Geen herbeoordeling?

Ondanks instructie van de AFM hebben de banken lang niet alle derivatentransacties die daarvoor in aanmerking komen herbeoordeeld. Het kan zinvol zijn daarop aan te dringen al dan niet met behulp van een –door ons geredigeerd- briefje. Vaak gaat zo’n herbeoordeling gepaard met een gesprek en aangezien ieder geval verschilt, is het van belang om dat in samenspraak met ons voor te bereiden. Zoals de ene swap de andere niet is, geldt dat ook voor de klant. Het kan derhalve ook zijn dat wij menen dat u wel degelijk conform contract heeft gekregen wat u verwachtte c.q. mocht verwachten; daar winden wij dan geen doekjes om.

Schadevergoeding, schikken (als het kan) én procederen (als het moet)

Op het moment dat wij ervan overtuigd zijn dat u bij het afsluiten van het derivaat erop vertrouwde dat aldus de rente én opslag gefixeerd werden, dan nemen wij geen genoegen met een doekje voor het bloeden. Dan halen wij de schadevergoeding ‘gewoon’ binnen, ín dan wel buiten rechte. Datzelfde geldt voor wat betreft de consequenties van de negatieve waarde; het niet voortijdig kunnen beëindigen waardoor u –zoals bijvoorbeeld bij vaste rente niet ongebruikelijk- niet jaarlijks 10% boetevrij kon aflossen.

Heeft u behoefte aan professionele bijstand bij uw swap?

Neem gerust contact met mij op.

© 2022 RWV