MENU

Het truckkartel: u heeft als koper van een vrachtwagen recht op schadevergoeding!
14-09-2016

De Europese Commissie kondigde 19 juli jl. aan geldboetes op te leggen aan vijf grote truckproducenten voor hun betrokkenheid bij een prijskartel in de periode 1997 tot 2011. De opgelegde boete is de hoogste boete van de Europese Commissie tot nu toe, en bedraagt maar liefst € 2,9 miljard.

Maar wat nu als u in de betreffende periode een vrachtwagen heeft gekocht? U heeft voor die vrachtwagen waarschijnlijk te veel betaald en dus schade geleden. Kunt u schadevergoeding vorderen? Jazeker!

Wat houdt het truckkartel in?

Bedrijven spreken bij een kartelvorming af dat zij niet met elkaar concurreren. Kartels zijn verboden, omdat ze ongunstig zijn voor de concurrentie en daarmee voor de consument en de economische groei.

Het onderzoek van de Europese Commissie ging van start toen MAN een melding deed van het kartel en een immuniteitsverzoek indiende. Vanaf 18 januari 2011 is de Europese Commissie onaangekondigd inspecties uit gaan voeren in de kantoren van bedrijven die actief zijn in de truckindustrie in verschillende staten. Op 19 juli jl. rondde de Europese Commissie het onderzoek af en kwam tot de bevinding dat MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF de EU-mededingingsregels hebben overtreden.

Het besluit van de Europese Commissie betreft de markt voor de bouw van middelzware (tussen 6 en 16 ton) en zware vrachtwagens (van meer dan 16 ton). Uit het onderzoek bleek dat de vijf truckproducenten kartelafspraken hebben gemaakt over drie onderwerpen:

  1. De verkoopprijzen voor middelzware en zware vrachtwagens binnen Europa;
  2. Op welk moment ze de emissietechnologieën voor middelzware en zware vrachtwagens zouden doorvoeren;
  3. Het doorberekenen aan klanten van de kosten voor de emissietechnologieën.

Heeft u tussen 1997 en 2011 een vrachtwagen gekocht? Vorder dan een schadevergoeding!

Dit soort kartels hebben vaak een prijsverhogend effect op het aankoopbedrag. Hierdoor heeft u als koper van een vrachtwagen in de periode 1997 tot 2011 waarschijnlijk te veel betaald voor uw vrachtwagen en dus schade geleden. 
De Europese Commissie geeft aan dat als u als koper van een vrachtwagen (particulier of onderneming) nadeel heeft ondervonden van het kartel, de zaak voor de nationale rechter kunt aanbrengen en schadevergoeding kunt eisen. In deze procedure kunt u het besluit van de Europese Commissie als bindend bewijsmateriaal gebruiken, omdat bewezen is dat de praktijken hebben plaatsgevonden en verboden waren. In deze zaak zal dit te meer het geval zijn nu de vrachtwagenproducenten hun gedrag niet hebben ontkend en zelf hebben toegegeven dat het kartel heeft plaatsgevonden.

Wilt u hulp bij het vorderen van uw schadevergoeding?

Vraagt u zich af wat uw schade is en bent u voornemens een civiele procedure te starten tegen de vrachtwagenproducenten om uw schade te verhalen? Neem gerust contact met ons op. We kijken samen wat wij voor u kunnen betekenen.

Oorspronkelijke auteur: Katja Heede (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2022 RWV