MENU
AFM pakt banken niet aan

AFM pakt banken niet aan die te lage vergoedingen voor rentederivaten aanbieden. Wij wel!
08-07-2019

De laatste tijd zien wij steeds meer compensatievoorstellen van de bank voorbijkomen, waarbij de klant een te lage vergoeding voor zijn rentederivaat krijgt aangeboden. Bij zulke voorstellen ontbreken vaak de achterliggende berekeningen. Weten wij die berekeningen toch te achterhalen, dan treffen wij daarin geregeld fouten.

Controle schadeafwikkeling door AFM

De AFM moet als toezichthouder erop toezien dat banken zorgvuldig handelen bij de schadeafwikkeling met hun klanten. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat de bank haar klant een te lage compensatie aanbiedt, dan moet de AFM ingrijpen. Maar wanneer puntje bij paaltje komt, pakt zij de bank niet aan. Ook waarschuwingen van belangenorganisaties en derivatenexperts slaat zij in de wind. Naar eigen zeggen kan de AFM niet tegen banken optreden, omdat zij geen handhavingsbevoegdheid heeft onder het Herstelkader.

Compensatievoorstel derivaat bevat veel fouten. Het gevolg: te lage vergoeding voor de klant

Intussen krijgen steeds meer klanten een te lage compensatie en zullen er nog veel meer bij komen, omdat de complexe derivatendossiers nog moeten worden beoordeeld. Het resultaat zal zijn dat de klant lang moet wachten op vergoeding en nóg langer op een uiteindelijk juiste vergoeding.

Naar aanleiding van klachten van honderden ondernemers, heeft belangenorganisatie stichting Renteswapschadeclaim de minister van Financiën verzocht om in te grijpen bij de AFM. Van alle dossiers die de stichting controleerde, bevat 1 op de 5 dossiers van Deutsche Bank fouten die in het nadeel van de klant uitvallen. De Rabobank – die nog ruim 3.000 klanten moet voorzien van een compensatievoorstel – maakt zelfs in de helft van haar dossiers fouten, zo meldt derivatenexpert Patrick van Gerwen van adviesbureau Cadension.

Laat uw aanbod nakijken door het SWAP-team. Wij helpen u een zo hoog mogelijk vergoeding te krijgen!

De minister is vooralsnog niet van plan om iets te doen met de oproep van de stichting. De AFM blijft daardoor een tandeloze tijger die niet hapt als de bank structureel in de fout gaat. Ontvangt u een compensatievoorstel, dan is de kans groot dat daarin fouten zijn gemaakt die in uw nadeel vallen. Aangezien de bank hiervoor niet wordt aangepakt, is het verstandig om uw voorstel te laten controleren door een specialist.

Leg daarom uw voorstel voor aan het gespecialiseerde SWAP-team van RWV Advocaten. Matthy van ParidonHarjo Bakker en Marco Anink beoordelen – eventueel behulp van Cadension waarmee regelmatig succesvol wordt samengewerkt – of uw aanbod hoger zou moeten zijn dan het huidige aanbod. Is dit het geval, dan onderhandelen wij met de bank voor een zo hoog mogelijke vergoeding. Daarnaast levert Bindend Advies vaak een hogere vergoeding op. Heeft u tegen die tijd al een voorschot ontvangen, dan hoeft u dat niet terug te betalen. Ook bij Bindend Advies staan wij u graag bij, zodat u krijgt waar u recht op heeft!

Bekijk de 12 webinars over rentederivaten

Wilt u meer weten over rentederivaten? We hebben hiertoe 12 korte webinars opgenomen. Zo kunt u zelf bepalen welk webinar u wilt zien.

 De webinars op rij:

 1.  Rentederivaten: wat komt er aan de orde?
 2. Wat is een renteswap en wat zijn de haken en ogen daaraan?
 3. Risico 1: opslagverhogingen op de lening 
 4. Risico 2: gevolgen van de negatieve waarde van uw rentederivaat
 5. Risico 3: verborgen provisie
 6. Risico 4: mismatches en overhedges
 7. Risico 5: renteverwachtingen en rentevisies
 8. Risico 6: de extra kredietfaciliteit en de Margin Call
 9. Complexe, ‘gestructureerde’ derivaten 
 10. Komt u in aanmerking voor de compensatieregeling van het UHK?
 11. Moet u een voorschot accepteren? En is uw vergoeding wel juist berekend?
 12. Verjaring en klachtplicht 


© 2021 RWV